Misericordia Fest 2017- Poznań

Misericordia Fest 2017 – coroczne święto naszej wspólnoty za nami! 

Spotkaliśmy się po raz szósty, tym razem w Poznaniu, w sali sportowej Politechniki.

Przybyło wiele przymierzaków oraz liczna grupa osób zaprzyjaźnionych z naszą społecznością. Był to szczególny czas, gdy Bóg nas jednoczył razem jako rodzinę Przymierza. Mogliśmy spotkać starych znajomych, poznać nowych, przebywać wspólnie , dzielić się doświadczeniem swojego życia oraz świadectwami działania Boga w naszych miastach… Znakiem Bożego błogosławieństwa dla nas jest fakt, że co roku wspólnota gromadzi osoby z nowych miast (aktualnie 11), a w wielu rodzi się takie pragnienie.

W czasie tych dwóch dni przeżywaliśmy momenty zasłuchania w Słowo, modlitwy, wyciszenia. Jak zawsze nie zabrakło animacji, tańca, śmiechu i nie rzadko łez. Niespodzianką dla nas był teatr, w którym misjonarze wcielając się w osoby ważne dla nas (o Enriqe i Antonelo) przypomnieli historię powstania ruchu w Polsce. Bóg nas przytulał, odnawiał serca, dodawał sił… Modliliśmy się za liczną grupę, wolontariuszy-misjonarzy, którzy niebawem rozjechali się  po świecie, głosząc Boga swoją obecnością, postawą a w skrajnych wypadkach nawet słowem.

W sposób szczególny dziękujemy, Arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu, za przyjęcie i wspólne doświadczenie mszy świętej.