Wspólnota

By nasza grupa mogła się dobrze i pięknie rozwijać, chcemy się trzymać poniższych zasad:

1) „Pierwsze jest pierwsze”, tzn. każdy z nas ma odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest naszym podstawowym powołaniem. Każdy z nas oprócz wspólnoty ma rodzinę, szkołę, pracę itp. To, co dotyczy naszego pierwszego powołania życiowego, ma pierwszeństwo przed sprawami wspólnoty.

2) Wszelka przesada pochodzi od złego, czyli w sobie i w grupie zachowujemy umiar i roztropność potrzebne do zrównoważonego rozwoju.

3) Dbamy o jedność, wszystkie pomysły konsultujemy z grupą odpowiedzialnych, jesteśmy szczerzy i wszelkie wątpliwości wyjaśniamy bezpośrednio z osobami, których to dotyczy. Jesteśmy razem w sercu Boga! A tam nie ma miejsca na kłótnie i gniew, lecz na otwarte rozmowy w postawie miłości bliźniego. Tam, gdzie jest jedność, szatan nie ma dostępu.

4) Traktujemy innych jak powietrze, bo jak bez powietrza nie da się żyć, tak bez bliźnich nie ma wspólnoty. Zatem każdy jest zaproszony do troski za siebie nawzajem, do zainteresowania potrzebami innych.

5) Modlimy się za siebie nawzajem. Każde nasze działanie ma wypływać z modlitwy. Ona jest podstawą i źródłem mocy. Bez niej niemożliwe jest wydawanie dobrych owoców.