Słowo na miesiąc

Słowo na Sierpień 2016

  “A kto jest moim bliźnim?” (Łk 10, 29b) Jedną z najbardziej znanych przypowieści w Biblii jest z pewnością słynna przypowieść o Dobrym Samarytaninie (Łk 10, 25-37). Przypowieść ta jest tak bogata, że nie możemy nie rozważyć jej w tym roku w którym Pan nas zaprasza do wchodzenia w tajemnicę Jego Miłosierdzia. W przypowieści o…

Słowo na lipiec 2016

                    “Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36)       Papież Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który rozpoczął się 8 grudnia 2015 r. a zakończy 20 listopada 2016 r. W Bulli „Oblicze Miłosierdzia” (Misericordiae Vultus), Papież zaprasza nas do wykorzystania tego sprzyjającego…

Słowo na Czerwiec 2016

Zobacz słowo: PDF Ojciec Miłosierny, miłość, która nie męczy i nie odpoczywa “Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go” (Łk 15, 20c)  Jezus chciał pokazać Miłosierdzie, które Ojciec ma wobec nas, biednych grzeszników. On wiedział, że nie możemy wrócić do Ojca, jeśli On najpierw nie odda się jako ofiara za nas….

Słowo na Maj 2016

Zagubiona drachma “wymiata cały dom i szuka starannie, aż ją znajdzie” (por. Łk 15, 8-10)  Jedyne pragnienie Jezusa to pokazać ludziom serce Ojca Niebieskiego.. Jezus przyszedł, przede wszystkim aby zamanifestować miłość Swojego Ojca do nas. Jezus mówi o pewnej kobiecie, która miała 10 drachm (waluta grecka), tracąc jedną z nich, zapala lampę, wymiata dom i…

Słowo na Kwiecień 2016

Dobry Pasterz i zagubiona owca  “Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła!” (Łk 15, 6b) Jezus jest Pasterzem, który pozostawia dziewięćdziesiąt dziewięć owiec, aby szukać tej, która się zgubiła. Piętnasty rozdział ewangelii Łukasza jest jedną przypowieścią miłości w trzech odcinkach, jest niemal jak “telenowela Miłości” – prawdziwej, bezinteresownej Miłości. Ta przypowieść to…

Słowo na Marzec 2016

Wersja PDF: Słowo na Marzec 2016.pdf Uratowani przez Miłosierdzie “Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska” (Rz 5, 20b)    Bóg ma nazwisko a tym nazwiskiem Boga jest twoje imię… Tak! On zawarł z tobą przymierze i w taki sam sposób jak małżonkowie stają się jednym ciałem poprzez przymierze małżeńskie, Pan…

Słowo na Luty 2016

“Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej  i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód” (Wj 3,8)   Miłosierdzie Pana jest misterium bez miary, ponieważ, jak mówi Jezus do Świętej Faustyny, jest największym przymiotem Boga (por. Dzienniczek Świętej Faustyny, nr 163). Misterium zaiste nie jest…

Słowo na Styczeń 2016

Miłość Ojca, źródło Miłosierdzia   “Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.” (J 3,16-17) Lubimy myśleć o Miłości Ojca…

Słowo na Grudzień 2015

  “Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana.” (Łk 4, 18-19).   Jezus miał także swój “dowód tożsamości”.   Kiedy On zechciał objawić się światu, po trzydziestu latach życia w…

Słowo na Listopad 2015

Jesteśmy współtwórcami radości waszej (2 Kor 1, 24) Poprzez to wyrażenie, święty Paweł definiuje powołanie misyjne! Ewangelizacja rzeczywiście, jak przypomina nam Papież Franciszek w swoim adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium, jest “zarażaniem radością”! Nie przez przypadek pierwsze “słowa z nieba” Archanioła Gabriela do Dziewicy Maryi brzmiały: “Raduj się!”. Te słowa są jak złoty klucz, który otwiera…