Słowo na miesiąc

Słowo na Marzec 2016

Wersja PDF: Słowo na Marzec 2016.pdf Uratowani przez Miłosierdzie “Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska” (Rz 5, 20b)    Bóg ma nazwisko a tym nazwiskiem Boga jest twoje imię… Tak! On zawarł z tobą przymierze i w taki sam sposób jak małżonkowie stają się jednym ciałem poprzez przymierze małżeńskie, Pan…

Słowo na Luty 2016

“Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej  i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód” (Wj 3,8)   Miłosierdzie Pana jest misterium bez miary, ponieważ, jak mówi Jezus do Świętej Faustyny, jest największym przymiotem Boga (por. Dzienniczek Świętej Faustyny, nr 163). Misterium zaiste nie jest…

Słowo na Styczeń 2016

Miłość Ojca, źródło Miłosierdzia   “Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.” (J 3,16-17) Lubimy myśleć o Miłości Ojca…

Słowo na Grudzień 2015

  “Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana.” (Łk 4, 18-19).   Jezus miał także swój “dowód tożsamości”.   Kiedy On zechciał objawić się światu, po trzydziestu latach życia w…

Słowo na Listopad 2015

Jesteśmy współtwórcami radości waszej (2 Kor 1, 24) Poprzez to wyrażenie, święty Paweł definiuje powołanie misyjne! Ewangelizacja rzeczywiście, jak przypomina nam Papież Franciszek w swoim adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium, jest “zarażaniem radością”! Nie przez przypadek pierwsze “słowa z nieba” Archanioła Gabriela do Dziewicy Maryi brzmiały: “Raduj się!”. Te słowa są jak złoty klucz, który otwiera…

Słowo na Październik 2015

Błogosławieni miłosierni (Mt 5,7)   Jesteśmy w momencie odliczania dni, zbliżając się do 8 grudnia, kiedy papież Franciszek ogłosi początek Roku Świętego Miłosierdzia. Dziękujemy Bogu za naszego pasterza, papieża Franciszka, który kontynuuje swój pontyfikat wzywając ludzkość do otwarcia się na miłosierdzie Ojca z nieba. Wystarczy szybko przejrzeć gazety albo internet, by zdać sobie sprawę z…

Słowo na Wrzesień 2015

 “A kto jest moim bliźnim?” (Łk 10, 29) Jedną z najbardziej znanych przypowieści w Biblii jest z pewnością słynna przypowieść o Dobrym Samarytaninie (Łk 10, 25-37). Przypowieść ta jest tak bogata, że w przeszłości poświęciliśmy cały rok na próbę jej medytacji. Nie możemy więc nie powrócić do niej w tym roku, w którym Pan nas…

Słowo na Lipiec 2015

  “Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła!” (Łk 15, 6b)   To jest fragment z przypowieści o Dobrym Pasterzu (por. Łk 15, 1-7), jednej z najbardziej znanych w całej Ewangelii. Sam Jezus jest tym Dobrym Pasterzem, który pozostawia dziewięćdziesiąt dziewięć owiec, aby szukać tej, która się zagubiła. Tak naprawdę 15 rozdział…

Słowo na Czerwiec 2015

  Zagubiona drachma “wymiata cały dom i szuka starannie, aż ją znajdzie” (por. Łk 15, 8-10)   Jedyne pragnienie Jezusa to pokazać ludziom serce Ojca Niebieskiego. On przychodzi na ziemię właśnie po to, by otworzyć nam bramy nieba, które z powodu grzechu Adama wydawały się być zamknięte. Jezus przyszedł, przede wszystkim aby zamanifestować miłość Swojego…

Słowo na Maj 2015

  Ojciec Miłosierny: “Miłość, która nie męczy i nie odpoczywa”     Jezus chciał pokazać na tej ziemi Miłosierdzie, które Ojciec ma wobec nas, biednych grzeszników. On wiedział, że nie możemy wrócić do Ojca, jeśli On najpierw nie odda się jako ofiara za nas. Stał się człowiekiem, aby stać się „jednym” z nami, dziećmi, które…