Słowo na miesiąc

Słowo na Listopad 2014

  “Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch” (1Kor 12, 4)       Jesteśmy wezwani do doświadczenia i głoszenia “Pięćdziesiątnicy Miłosierdzia”, w “dzisiaj” historii świata! Nasze życie i życie każdego chrześcijanina może być nieustanną Pięćdziesiątnicą Miłości. W tych dniach, jedna z naszych misjonarek napisała do mnie: „Wszystko to, co przeżyliśmy na rekolekcjach ‘Wieczernik’,…

Słowo na Październik 2014

“I skłoniwszy głowę oddał ducha.” (J 19,30) Patrzymy i kontemplujemy Ewangelię w momencie, w którym Jezus oddaje nam Swojego Ducha. On w ciągu trzech lat Swojego głoszenia Słowa przygotowywał apostołów, aby ostatecznie w dniu Pięćdziesiątnicy otrzymali Ducha, i dzisiaj chce przygotować również nas! W kontemplacji i przeżywaniu tego momentu widzimy jak możemy prosić i żyć…

Słowo na Wrzesień 2014

„Tchnął na nich i powiedział im:  «Weźmijcie Ducha Świętego!” (J 20, 22) Duch Święty Boży jest „tchnieniem” życia, życia w pełni, które Jezus przyszedł nam przynieść. Dlatego pierwszym prezentem, który daje nam Jezus zmartwychwstały jest „Ruah”. Po hebrajsku Ruah jest słowem rodzaju żeńskiego ponieważ jest pięknym obrazem „Rahamin”, płodnym łonem Miłosierdzia Boga, który czyni nas…

Słowo na Sierpień 2014

“Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni… jeżeli Mnie miłujecie, będę prosił Ojca a On da wam Ducha Prawdy…”  (J 14, 12-17) Syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej, postanowił stać się człowiekiem, przyjmując całkowicie naszą naturę. Wiele razy zadaję sobie pytanie dlaczego Jezus nie…

Słowo na Lipiec 2014

„…otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym  możemy wołać <Abba, Ojcze!>” (Rz 8,15) „Ześlij Ducha Twego i wszystko zostanie stworzone i odnowisz oblicze ziemi!” Cały Kościół i każdy z nas nie ustajemy w prośbach o „Moc z Wysoka”, którą jest wielka „Obietnica Ojca”, jedyna, która jest zdolna radykalnie zmienić nasze życie (por. Łk 24,49). Duch Święty jest Tym, który…

Słowo na Maj 2014

Trzeba wam się powtórnie narodzić (J 3,7)     Słowo na ten miesiąc wprowadza nas do odkrycia jednej z najpiękniejszych tajemnic życia duchowego. Wielokrotnie rzeczywiście myślimy, że możemy zdobyć zbawienie poprzez wiele wysiłków, przez naszą dobrą wolę, przez  naszą determinację w wypełnianiu prawa, i za każdym razem coraz bardziej rozumiemy, że nasze własne siły skłaniają…

Słowo na Kwiecień 2014

  Będziecie przyobleczeni w moc z wysoka           Żyjemy w czasie, kiedy doświadczamy konsekwencji realizacji dobrze zorganizowanego planu ludzi, którzy chcą śmierci Kościoła, którzy próbują zbudować nowy świat bez Boga, albo mówiąc lepiej, stworzyć boga światowego skonstruowanego przez nich. Dzisiaj, bez wiedzy większości, żyjemy zanurzeni w takim świecie zaprojektowanym przez tych…

Słowo na Marzec 2014

“Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Mk 1,11)     Tak, to są słowa, jakie wypowiada Ojciec w godzinę chrztu, wobec Swojego Syna Jezusa. On wypowiada je nieustannie wobec mnie i wobec Ciebie, w Twoim życiu, ponieważ w Chrystusie Ty również, niezależnie od swojej kondycji, nędzy czy grzechu… jesteś umiłowanym dzieckiem, w…

Słowo na Luty 2014

 “Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi” (Rz 8, 14)       Święty Paweł w Triadzie miał sen. Pewien Macedończyk prosił go, aby przyjść do niego, aby głosić Słowo Boże. Wcześniej Duch zabronił mu iść do Azji i teraz popychał go do pójścia do Macedonii. Z tych faktów możemy wydedukować jak…

Słowo na Styczeń 2014

“Oto czynię wszystko nowe (…). Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia!” (Ap 21,5-6). Wszystkim pragniemy życzyć Szczęśliwego Roku 2014! Szczęśliwego nowego roku, w nowości Chrystusa, Naszego Pana, który swoim narodzeniem nadał nowy kierunek czasom, zaznaczając nowy początek w historii tego świata! Wielu w tych dniach…