Słowo na miesiąc

Słowo na Kwiecień 2015

“Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska” (Rz 5, 20b)   Bóg ma nazwisko i tym nazwiskiem Boga jest twoje imię… Tak! On zawarł z tobą przymierze i w taki sam sposób jak małżonkowie stają się jednym ciałem poprzez przymierze małżeńskie, Pan przyjął nasze życie, naszą historię do Swojej historii, która…

Słowo na Marzec 2015

 “Bóg posłał swego Syna na świat po to, by świat został przez Niego zbawiony.” (J 3,16-17)   Lubimy myśleć o Miłości Ojca jako o niewyczerpalnym źródle wody najczystszej, krystalicznej, z którego nieustannie w sposób bezwarunkowy, pełny, nieskończony i darmowy, wypływa Jego Miłość. Ojcowie Kościoła dochodzą do przedstawiania w tym obrazie misterium Boga Ojca, Syna i…

Słowo na Luty 2015

“Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej  i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód”(Wj 3,8)   Miłosierdzie Pana jest misterium bez miary, ponieważ, jak mówi Jezus do Świętej Faustyny, jest największym przymiotem Boga (por. Dzienniczek Świętej Faustyny, 163). Zaiste, jest Misterium, a nie czymś…

Słowo na Styczeń 2015

“Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1, 38a) Rodzina Przymierza Miłosierdzia kończy właśnie 15 lat życia, z pragnieniem ofiarowania Niepokalanej Ducha Świętego, naszej Matce i Założycielce, prezentu z jeszcze bardziej radykalnego wyboru świętości w odnowieniu naszej konsekracji według drogi wskazanej przez świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort. Zaczynamy ten…

Słowo na Grudzień 2014

  „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię” (Łk 1,35)   Nie możemy zakończyć naszej drogi w tym roku, który był w „szkole Ducha Świętego”, bez spojrzenia na Maryję, Niepokalaną Ducha Świętego, o której Święty Maksymilian Kolbe powiedział: „Niepokalana to jak gdyby wcielony Duch Święty” (Konf., 184). Rzeczywiście, Słowo Boże ukazuje ją jako…

Słowo na Listopad 2014

  “Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch” (1Kor 12, 4)       Jesteśmy wezwani do doświadczenia i głoszenia “Pięćdziesiątnicy Miłosierdzia”, w “dzisiaj” historii świata! Nasze życie i życie każdego chrześcijanina może być nieustanną Pięćdziesiątnicą Miłości. W tych dniach, jedna z naszych misjonarek napisała do mnie: „Wszystko to, co przeżyliśmy na rekolekcjach ‘Wieczernik’,…

Słowo na Październik 2014

“I skłoniwszy głowę oddał ducha.” (J 19,30) Patrzymy i kontemplujemy Ewangelię w momencie, w którym Jezus oddaje nam Swojego Ducha. On w ciągu trzech lat Swojego głoszenia Słowa przygotowywał apostołów, aby ostatecznie w dniu Pięćdziesiątnicy otrzymali Ducha, i dzisiaj chce przygotować również nas! W kontemplacji i przeżywaniu tego momentu widzimy jak możemy prosić i żyć…

Słowo na Wrzesień 2014

„Tchnął na nich i powiedział im:  «Weźmijcie Ducha Świętego!” (J 20, 22) Duch Święty Boży jest „tchnieniem” życia, życia w pełni, które Jezus przyszedł nam przynieść. Dlatego pierwszym prezentem, który daje nam Jezus zmartwychwstały jest „Ruah”. Po hebrajsku Ruah jest słowem rodzaju żeńskiego ponieważ jest pięknym obrazem „Rahamin”, płodnym łonem Miłosierdzia Boga, który czyni nas…

Słowo na Sierpień 2014

“Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni… jeżeli Mnie miłujecie, będę prosił Ojca a On da wam Ducha Prawdy…”  (J 14, 12-17) Syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej, postanowił stać się człowiekiem, przyjmując całkowicie naszą naturę. Wiele razy zadaję sobie pytanie dlaczego Jezus nie…

Słowo na Lipiec 2014

„…otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym  możemy wołać <Abba, Ojcze!>” (Rz 8,15) „Ześlij Ducha Twego i wszystko zostanie stworzone i odnowisz oblicze ziemi!” Cały Kościół i każdy z nas nie ustajemy w prośbach o „Moc z Wysoka”, którą jest wielka „Obietnica Ojca”, jedyna, która jest zdolna radykalnie zmienić nasze życie (por. Łk 24,49). Duch Święty jest Tym, który…