Słowo na miesiąc

Słowo na Grudzień 2013

,,Raduj się Maryjo“ (Łk 1,28)  „Oto ja służebnica Pańska“ (Łk 1,38)            W czasie Bożego Narodzenia jeszcze głębiej wchodzimy w życie Maryi, prosząc, aby ona pomogła nam i nauczyła nas jak możemy sprawić, by Jezus rodził się w życiu innych ludzi. Ewangelia Łukasza pomaga nam naśladować Maryję w jej spotkaniu z Bogiem. Kiedy ukazuje się…

Słowo na Listopad 2013

          “Sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.” (Łk 2,38) Na drodze Maryi, w jej szkole, dochodzimy do ofiarowania Jezusa w Świątyni (por. Łk 2, 22-39). Fragment ten, który polecamy do przeczytania w całości w formie Lectio Divina, jest pełen bodźców dla naszego życia duchowego. Chcemy podkreślić…

Słowo na Październik 2013

   NIEPOKALANA W DUCHU ŚWIĘTYM     Maryja Niepokalana jest największym dokonaniem zbawienia uczynionym przez Jezusa Chrystusa. Dokonaniem najbardziej pełnym, doskonałym i całkowitym uczynionym przez Trójcę Świętą. Patrząc na życie Trójcy Świętej możemy odkryć cudowność daru, którym jest dla nas Maryja Niepokalana w Duchu Świętym. Wiemy, że Ojciec rodzi Syna i Duch Święty pochodzi od…

Słowo na Wrzesień 2013

        Dziś jak nigdy wcześniej, Kościół potrzebuje Ducha Świętego! To jest największa potrzeba Kościoła, jak mówił Papież Paweł VI, potrzebujemy chrześcijan z „ogniem w sercu, słowem na ustach i proroctwem w oczach duszy”. Nasza rodzina Przymierza Miłosierdzia jest od swego początku, dzięki łasce Pana, Wspólnotą Charyzmatyczną. Zadajemy sobie pytanie „Jak można żyć…

Słowo na Sierpień 2013

                          Maria Magdalena spotyka                     Jezusa Zmartwychwstałego  Najdroższe dzieci, kilka miesięcy temu o. Joao Henrique medytował z nami o wielkiej ewangelizatorce Marii Magdalenie, i w tym miesiacu chcemy jeszcze bardziej poglebić ten temat. Maria Magdalena poszła aż do grobu, zobaczyła Jezusa zmartwychwstałego i poszła z radością ogłosić apostołom to, co zobaczyła i co On…

Słowo na Lipiec 2013

          Krzyż Światowych Dni Młodzieży (JMJ) odwiedził już wiele regionów w Brazylii i wiele krajów na świecie. Dlatego ważne jest, byśmy przygotowali się do tego wielkiego wydarzenia medytując nieco o tajemnicy Krzyża, która jest objawieniem miłości Boga, która “dochodzi do szaleństwa”, jak mówiła Święta Tereska od Dzieciątka Jezus.   “Żaden człowiek…

Słowo na Czerwiec 2013

                 Łazarzu! Wyjdź na zewnątrz!       Jezus przebywał całkiem daleko od Betanii, kiedy otrzymał wiadomość, że Łazarz jest umierający. Marta i Maria przesłały Mu wiele wiadomości, aby On przyszedł natychmiast i dokonał uzdrowienia fizycznego, którego oczekiwały, ale On nie przyszedł. Jezus przybył cztery dni po pogrzebie. Siostry nie chciały posłuchać Jezusa, kiedy…

Słowo na Maj 2013

Słowo na miesiąc – Maj 2013     “Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je.” (Łukasz 8, 21)         Na drodze wiary, nie możemy nie kontemplować cudowności, których Pan dokonał w tej, którą Słowo Boże nazywa „Błogosławioną”, przez to, że uwierzyła, „że spełnią się słowa…

Słowo na Kwiecień 2013

  „Jezus rzekł do niej: „Mario!” A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: „Rabbuni”, to znaczy: Nauczycielu.” (J 20,16)   Każde Słowo jest słowem życia, które daje Życie naszemu życiu. „Moje słowo”, mówi Jezus, „jest Duchem i Życiem” (por. J 6,33). To Słowo, które odnosi się do spotkania Jezusa Zmartwychwstałego z Marią Magdaleną…

Słowo na Luty 2013

     Idźcie na cały świat i ewangelizujcie!         “W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem (…) I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki…