Słowo na miesiąc

Słowo na Marzec 2014

“Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Mk 1,11)     Tak, to są słowa, jakie wypowiada Ojciec w godzinę chrztu, wobec Swojego Syna Jezusa. On wypowiada je nieustannie wobec mnie i wobec Ciebie, w Twoim życiu, ponieważ w Chrystusie Ty również, niezależnie od swojej kondycji, nędzy czy grzechu… jesteś umiłowanym dzieckiem, w…

Słowo na Luty 2014

 “Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi” (Rz 8, 14)       Święty Paweł w Triadzie miał sen. Pewien Macedończyk prosił go, aby przyjść do niego, aby głosić Słowo Boże. Wcześniej Duch zabronił mu iść do Azji i teraz popychał go do pójścia do Macedonii. Z tych faktów możemy wydedukować jak…

Słowo na Styczeń 2014

“Oto czynię wszystko nowe (…). Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia!” (Ap 21,5-6). Wszystkim pragniemy życzyć Szczęśliwego Roku 2014! Szczęśliwego nowego roku, w nowości Chrystusa, Naszego Pana, który swoim narodzeniem nadał nowy kierunek czasom, zaznaczając nowy początek w historii tego świata! Wielu w tych dniach…

Słowo na Grudzień 2013

,,Raduj się Maryjo“ (Łk 1,28)  „Oto ja służebnica Pańska“ (Łk 1,38)            W czasie Bożego Narodzenia jeszcze głębiej wchodzimy w życie Maryi, prosząc, aby ona pomogła nam i nauczyła nas jak możemy sprawić, by Jezus rodził się w życiu innych ludzi. Ewangelia Łukasza pomaga nam naśladować Maryję w jej spotkaniu z Bogiem. Kiedy ukazuje się…

Słowo na Listopad 2013

          “Sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.” (Łk 2,38) Na drodze Maryi, w jej szkole, dochodzimy do ofiarowania Jezusa w Świątyni (por. Łk 2, 22-39). Fragment ten, który polecamy do przeczytania w całości w formie Lectio Divina, jest pełen bodźców dla naszego życia duchowego. Chcemy podkreślić…

Słowo na Październik 2013

   NIEPOKALANA W DUCHU ŚWIĘTYM     Maryja Niepokalana jest największym dokonaniem zbawienia uczynionym przez Jezusa Chrystusa. Dokonaniem najbardziej pełnym, doskonałym i całkowitym uczynionym przez Trójcę Świętą. Patrząc na życie Trójcy Świętej możemy odkryć cudowność daru, którym jest dla nas Maryja Niepokalana w Duchu Świętym. Wiemy, że Ojciec rodzi Syna i Duch Święty pochodzi od…

Słowo na Wrzesień 2013

        Dziś jak nigdy wcześniej, Kościół potrzebuje Ducha Świętego! To jest największa potrzeba Kościoła, jak mówił Papież Paweł VI, potrzebujemy chrześcijan z „ogniem w sercu, słowem na ustach i proroctwem w oczach duszy”. Nasza rodzina Przymierza Miłosierdzia jest od swego początku, dzięki łasce Pana, Wspólnotą Charyzmatyczną. Zadajemy sobie pytanie „Jak można żyć…

Słowo na Sierpień 2013

                          Maria Magdalena spotyka                     Jezusa Zmartwychwstałego  Najdroższe dzieci, kilka miesięcy temu o. Joao Henrique medytował z nami o wielkiej ewangelizatorce Marii Magdalenie, i w tym miesiacu chcemy jeszcze bardziej poglebić ten temat. Maria Magdalena poszła aż do grobu, zobaczyła Jezusa zmartwychwstałego i poszła z radością ogłosić apostołom to, co zobaczyła i co On…

Słowo na Lipiec 2013

          Krzyż Światowych Dni Młodzieży (JMJ) odwiedził już wiele regionów w Brazylii i wiele krajów na świecie. Dlatego ważne jest, byśmy przygotowali się do tego wielkiego wydarzenia medytując nieco o tajemnicy Krzyża, która jest objawieniem miłości Boga, która “dochodzi do szaleństwa”, jak mówiła Święta Tereska od Dzieciątka Jezus.   “Żaden człowiek…

Słowo na Czerwiec 2013

                 Łazarzu! Wyjdź na zewnątrz!       Jezus przebywał całkiem daleko od Betanii, kiedy otrzymał wiadomość, że Łazarz jest umierający. Marta i Maria przesłały Mu wiele wiadomości, aby On przyszedł natychmiast i dokonał uzdrowienia fizycznego, którego oczekiwały, ale On nie przyszedł. Jezus przybył cztery dni po pogrzebie. Siostry nie chciały posłuchać Jezusa, kiedy…