Słowo na miesiąc

Słowo na Maj 2014

Trzeba wam się powtórnie narodzić (J 3,7)     Słowo na ten miesiąc wprowadza nas do odkrycia jednej z najpiękniejszych tajemnic życia duchowego. Wielokrotnie rzeczywiście myślimy, że możemy zdobyć zbawienie poprzez wiele wysiłków, przez naszą dobrą wolę, przez  naszą determinację w wypełnianiu prawa, i za każdym razem coraz bardziej rozumiemy, że nasze własne siły skłaniają…

Słowo na Kwiecień 2014

  Będziecie przyobleczeni w moc z wysoka           Żyjemy w czasie, kiedy doświadczamy konsekwencji realizacji dobrze zorganizowanego planu ludzi, którzy chcą śmierci Kościoła, którzy próbują zbudować nowy świat bez Boga, albo mówiąc lepiej, stworzyć boga światowego skonstruowanego przez nich. Dzisiaj, bez wiedzy większości, żyjemy zanurzeni w takim świecie zaprojektowanym przez tych…

Słowo na Marzec 2014

“Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Mk 1,11)     Tak, to są słowa, jakie wypowiada Ojciec w godzinę chrztu, wobec Swojego Syna Jezusa. On wypowiada je nieustannie wobec mnie i wobec Ciebie, w Twoim życiu, ponieważ w Chrystusie Ty również, niezależnie od swojej kondycji, nędzy czy grzechu… jesteś umiłowanym dzieckiem, w…

Słowo na Luty 2014

 “Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi” (Rz 8, 14)       Święty Paweł w Triadzie miał sen. Pewien Macedończyk prosił go, aby przyjść do niego, aby głosić Słowo Boże. Wcześniej Duch zabronił mu iść do Azji i teraz popychał go do pójścia do Macedonii. Z tych faktów możemy wydedukować jak…

Słowo na Styczeń 2014

“Oto czynię wszystko nowe (…). Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia!” (Ap 21,5-6). Wszystkim pragniemy życzyć Szczęśliwego Roku 2014! Szczęśliwego nowego roku, w nowości Chrystusa, Naszego Pana, który swoim narodzeniem nadał nowy kierunek czasom, zaznaczając nowy początek w historii tego świata! Wielu w tych dniach…

Słowo na Grudzień 2013

,,Raduj się Maryjo“ (Łk 1,28)  „Oto ja służebnica Pańska“ (Łk 1,38)            W czasie Bożego Narodzenia jeszcze głębiej wchodzimy w życie Maryi, prosząc, aby ona pomogła nam i nauczyła nas jak możemy sprawić, by Jezus rodził się w życiu innych ludzi. Ewangelia Łukasza pomaga nam naśladować Maryję w jej spotkaniu z Bogiem. Kiedy ukazuje się…

Słowo na Listopad 2013

          “Sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.” (Łk 2,38) Na drodze Maryi, w jej szkole, dochodzimy do ofiarowania Jezusa w Świątyni (por. Łk 2, 22-39). Fragment ten, który polecamy do przeczytania w całości w formie Lectio Divina, jest pełen bodźców dla naszego życia duchowego. Chcemy podkreślić…

Słowo na Październik 2013

   NIEPOKALANA W DUCHU ŚWIĘTYM     Maryja Niepokalana jest największym dokonaniem zbawienia uczynionym przez Jezusa Chrystusa. Dokonaniem najbardziej pełnym, doskonałym i całkowitym uczynionym przez Trójcę Świętą. Patrząc na życie Trójcy Świętej możemy odkryć cudowność daru, którym jest dla nas Maryja Niepokalana w Duchu Świętym. Wiemy, że Ojciec rodzi Syna i Duch Święty pochodzi od…

Słowo na Wrzesień 2013

        Dziś jak nigdy wcześniej, Kościół potrzebuje Ducha Świętego! To jest największa potrzeba Kościoła, jak mówił Papież Paweł VI, potrzebujemy chrześcijan z „ogniem w sercu, słowem na ustach i proroctwem w oczach duszy”. Nasza rodzina Przymierza Miłosierdzia jest od swego początku, dzięki łasce Pana, Wspólnotą Charyzmatyczną. Zadajemy sobie pytanie „Jak można żyć…

Słowo na Sierpień 2013

                          Maria Magdalena spotyka                     Jezusa Zmartwychwstałego  Najdroższe dzieci, kilka miesięcy temu o. Joao Henrique medytował z nami o wielkiej ewangelizatorce Marii Magdalenie, i w tym miesiacu chcemy jeszcze bardziej poglebić ten temat. Maria Magdalena poszła aż do grobu, zobaczyła Jezusa zmartwychwstałego i poszła z radością ogłosić apostołom to, co zobaczyła i co On…