Kategoria: Słowo na miesiąc

Słowo na luty 2017

Różaniec, droga do świętości   “Słodki łańcuch który łączy nas z Bogiem” (bł. Bartłomiej Longo)   Od pierwszych lat naszego życia we wspólnocie, różaniec był drogą do zjednoczenia z naszą Matka Maryją. Pamiętam jak w noc wejścia w 2000 rok wraz z kilkoma młodymi prosiliśmy Boga o zrozumienie Jego Woli co do tego czy rozpoczynać…

Czytaj więcej »

Słowo na styczeń 2017

Kto jest moją matką? Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je. (Łk 8, 21)   Maryja, nasza matka (por. J 19, 25 nn), wzór wiary, mistrzyni miłości, pierwsza i najdoskonalsza uczennica swojego Syna i Pana, pełna łaski (Łk 1, 28), Niepokalana Ducha Świętego jest naszą matką i założycielką…

Czytaj więcej »

Słowo na grudzień 2016

„Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; bym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana” (Łk 4,18-19a) Kiedy Jezus zechciał się objawić światu po trzydziestu latach życia w ukryciu i posłuszeństwie w Nazarecie, zrobił to za pośrednictwem tych słów…

Czytaj więcej »

Słowo na listopad 2016

Jesteśmy współtwórcami radości waszej (2 Kor 1, 24) Poprzez to wyrażenie, święty Paweł definiuje powołanie misyjne! Ewangelizacja rzeczywiście jest, jak przypomina nam Papież Franciszek w swojej adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium, “zarażaniem radością”! Nie przez przypadek pierwsze “słowa z nieba” Archanioła Gabriela do Dziewicy Maryi brzmiały: “Raduj się!”. Te słowa otwierają Nowy Testament, zwiastowanie największej tajemnicy…

Czytaj więcej »

Słowo na październik 2016

Błogosławieni Miłosierni (Mt 5,7) Wszyscy możemy zauważyć, że gdy nie zbliżamy się do drugiego w postawie miłosierdzia, to przeważa dyskusja, walka, chęć skończenia z kimś, kto – jak mi się wydaje – chce nas w pewien sposób zabić: fizycznie, psychicznie czy nawet duchowo. Dlatego powinniśmy oddać się w ramiona Ojca, by doświadczyć tego, o czym…

Czytaj więcej »

Słowo na wrzesień 2016

Uczynki miłosierdzia względem ciała Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7) Dziękujemy Bogu za naszego pasterza, papieża Franciszka, który kontynuuje swój pontyfikat wzywając ludzkość do otwarcia się na miłosierdzie Ojca z nieba. Wystarczy szybko przejrzeć gazety albo internet, by zdać sobie sprawę z tego, jak bardzo w tych czasach potrzebujemy intensywnie prosić Boga, by…

Czytaj więcej »

Słowo na sierpień 2016

“A kto jest moim bliźnim?” (Łk 10, 29b) Jedną z najbardziej znanych przypowieści w Biblii jest z pewnością słynna przypowieść o Dobrym Samarytaninie (Łk 10, 25-37). Przypowieść ta jest tak bogata, że nie możemy nie rozważyć jej w tym roku w którym Pan nas zaprasza do wchodzenia w tajemnicę Jego Miłosierdzia. W przypowieści o Dobrym…

Czytaj więcej »

Słowo na lipiec 2016

“Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36)   Papież Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który rozpoczął się 8 grudnia 2015 r. a zakończy 20 listopada 2016 r. W Bulli „Oblicze Miłosierdzia” (Misericordiae Vultus), Papież zaprasza nas do wykorzystania tego sprzyjającego czasu, by kontemplować misterium miłości miłosiernej, która jest „źródłem radości, pogody i…

Czytaj więcej »

Słowo na czerwiec 2016

Zobacz słowo: PDF Ojciec Miłosierny, miłość, która nie męczy i nie odpoczywa “Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go” (Łk 15, 20c)  Jezus chciał pokazać Miłosierdzie, które Ojciec ma wobec nas, biednych grzeszników. On wiedział, że nie możemy wrócić do Ojca, jeśli On najpierw nie odda się jako ofiara za nas….

Czytaj więcej »

Słowo na Maj 2016

Zagubiona drachma “wymiata cały dom i szuka starannie, aż ją znajdzie” (por. Łk 15, 8-10)  Jedyne pragnienie Jezusa to pokazać ludziom serce Ojca Niebieskiego.. Jezus przyszedł, przede wszystkim aby zamanifestować miłość Swojego Ojca do nas. Jezus mówi o pewnej kobiecie, która miała 10 drachm (waluta grecka), tracąc jedną z nich, zapala lampę, wymiata dom i…

Czytaj więcej »