Misericordia Fest w Warszawie

24-25 września 2022

Adorować w Duchu,
by ewangelizować z mocą.

To wyjątkowe wydarzenie, na którym jak co roku chcemy w jedności przeżywać czas łaski i błogosławieństwa. Chcemy zapraszać Ducha Świętego, by odnawiał naszą modlitwę i umacniał nasze serca w charyzmacie oraz w swoim Słowie. 

W tym roku byli z nami o. Custódio, o. Evandro i o. Pedro, s. Mary. Program spotkania przewidywał konferencje Ojców oraz s. Mary, modlitwę, udział we Mszy Świętej, uwielbienie, adorację oraz czas integracji. Podczas uroczystej niedzielnej Mszy Świętej,  swoje TAK dla pełnienia misji apostolskiej złożyli misjonarze oraz część z nas.