Misericordia Fest w Warszawie

24-25 września 2022

Adorować w Duchu,
by ewangelizować z mocą.

To wyjątkowe wydarzenie, na którym jak co roku chcemy w jedności przeżywać czas łaski i błogosławieństwa. Chcemy zapraszać Ducha Świętego, by odnawiał naszą modlitwę i umacniał nasze serca w charyzmacie oraz w swoim Słowie. 

W tym roku będą z nami o. Custódio, o. Evandro i o. Pedro, s. Mary, Misjonarze
i mamy nadzieję, że wszyscy członkowie grup Rodziny Przymierza Miłosierdzia.

Program spotkania przewiduje konferencje Ojców oraz s. Mary, modlitwę, udział we Mszy Świętej, uwielbienie, adorację oraz czas integracji.

Podczas uroczystej niedzielnej Mszy Świętej,  swoje TAK dla pełnienia misji apostolskiej złożą misjonarze oraz część z nas.

Miejsce:

Hala Sportowa UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, budynek 5
01-938 Warszawa

Adres kościoła, w którym odbędzie się niedzielna Msza Święta:

Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
na ul. Przy Agorze 9 w Warszawie.

Dojazd i plan miejsca [pobierz PDF]

Koszt uczestnictwa:

z wyżywieniem
osoby dorosłe i młodzież od 16 lat – 145 zł
dzieci 9 -15 lat –  79 zł
dzieci do lat 9 – 39 zł
bez wyżywienia

osoby dorosłe i młodzież od 16 lat – 85 zł
dzieci 9 -15 lat – 40 zł
dzieci do lat 9 – nie płacą

Opłata za uczestnictwo z wyżywieniem pokrywa koszt obiadów w sobotę i niedzielę, kolacji w sobotę, kawy, herbaty oraz innych kosztów organizacyjnych (bez noclegu).

Rekomendujemy skorzystanie z opcji z wyżywieniem, gdyż w okolicy nie ma bazy gastronomicznej. 

Prosimy o przelanie kwoty za uczestnictwo na konto:

Fundacja Przymierze Miłosierdzia
Klin 7, 60-602 Poznań
Bank ING Śląski
Nr konta: PL 69 1050 1559 1000 0090 3108 1772

w tytule wpisując:
Imię i nazwisko, MF2022

Jeśli przelew jest za kilka osób to prosimy o wpisanie wszystkich imion i nazwisk
w tytule przelewu, z dopiskiem MF2022

UWAGA! Brak opłaty w przeciągu 7 dni od daty rejestracji na formularzu jest jednoznaczne z rezygnacją z zapisów.

Kontakt w sprawie zapisów:

mf2022warszawa@gmail.com

Kasia Niewińska 507 616 358
Kasia Hajdukiewicz 509 412 511

Rejestracja

(zapisy do dnia 21 sierpnia)

  Dane uczestnika

  Miasto
  Uczestnik jest osobą pełnoletnią*
  Osoby, które nie ukończyły 18-go roku życia proszone są o wpisanie imienia i nazwiska opiekuna upoważnionego do opieki. Jeśli opiekunem nie jest rodzic lub opiekun prawny, wymagane jest wypełnienie formularza upoważniającego do opieki.

  Dodatkowe informacje


  Oświadczenia i zgody


  Program MF 2021

  Sobota:

  8.00 – kawa, herbata, rejestracja

  9.00 – rozpoczęcie, animacja i uwielbienie

  10.00 – konferencja I

  11.15 – przerwa

  11.45 – konferencja II

  13.00 – przerwa na obiad

  15.00 – koronka 

  15.30 – konferencja III

  16.45 – przerwa 

  17.15 – Msza święta

  18.45 – przerwa na kolację

  20.00 – adoracja i uwielbienie 

  Niedziela:

  8.30 – kawa, herbata 

  9.00 – rozpoczęcie, animacja, modlitwa

  10.15 – przerwa

  10.45 – konferencja

  12.00 – obiad

  14.30 – Msza święta przyrzeczeń  

  * Ramowy program może ulec zmianie.

  Noclegi

  Każda osoba biorąca udział w wydarzeniu jest proszona o zorganizowanie noclegu we własnym zakresie. Poniżej podajemy listę proponowanych miejsc noclegowych:

  Nazwa 

  Adres

  Nr. tel.

  Villa Bella Casa

  ul. Kolejowa 144, Łomianki

  693-171-717

  Malwa Motel

  ul. Wiślana 35 b, Łomianki

  022/751-17-72

  First Villa Spa

  ul. Warszawska 71 B, Łomianki

  022/751-51-71

  Hostel Pepe

  ul. Gdańska 25, Warszawa

  516-704-110

  Amicus Dom Pielgrzyma

  ul. Hozjusza 2, Warszawa

  22-561-00-00

  Akademiki AWF

  ul. Marymoncka 34, Warszawa

  Męski
  22 835-13-06

  Żeński
  22 835-28-07

  Rotacyjny
  22 669-09-23

  Kapsuła Hostel

  ul.  Dowcip 4, Warszawa

  605-082-335

  Hostel Lwowska 11

  ul. Lwowska 11/12, Warszawa

  510-788-006

  Sport Hostel

  ul. Chodakowska 12, Warszawa

  501866416 / 515515344

  Vola Hostel

  ul. Górczewska 30, Warszawa

  786 869 468

  Hostel Chillout

  ul. Poznańska 7/5, Warszawa

  516 585 707

  REGULAMIN

  1. Misericordia Fest to uroczystość wspólnoty Przymierze Miłosierdzia, która jednoczy na wspólnej modlitwie grupy wspólnoty z całego kraju oraz przyjaciół wspólnoty.

  2. Organizatorem Misericordia Fest jest Fundacja Przymierze Miłosierdzia.

  3. Misericordia Fest odbędzie się w dn. 24-25 września 2022 r. na Hali Sportowej UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, budynek 5, 01-938 Warszawa.

  4. Uczestnictwo w Misericordia Fest jest dedykowane osobom należącym do wspólnot Przymierza Miłosierdzia w Polsce oraz misjonarzom Przymierza.

  5. W uroczystości mogą wziąć udział osoby spoza wspólnoty. Organizator zastrzega, iż ze względu na możliwości techniczne może odmówić udziału w uroczystości.

  6. Wydarzenie ma charakter zamknięty – uczestnikiem jest osoba, która zarejestrowała się poprzez formularz internetowy oraz uiściła opłatę na pokrycie kosztów uczestnictwa.

  7. Odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią ponosi opiekun wskazany na formularzu rejestracyjnym.

  8. Formularz i informacje do zapisów są dostępne na stronie przymierzemilosierdzia.pl

  9. Administratorem danych osobowych są Organizatorzy. Gromadzone dane będą użyte do celów rejestracji oraz do podania najważniejszych informacji organizacyjnych.

  10. „Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu niezbędnym do realizacji procesu rejestracji oraz otrzymywania drogą mailową informacji od organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych w tym zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych (RODO).

  11. Uczestnik zgadza się na video i fotorejestrację oraz publikację swojego wizerunku podczas Misericordia Fest.

  12. Uczestnicy pokrywają koszty organizacji uroczystości w formie opłaty na przelanej na konto:

  Fundacja Przymierze Miłosierdzia
  Klin 7, 60-602 Poznań
  Bank ING Śląski
  Nr konta: PL 69 1050 1559 1000 0090 3108 1772
  w tytule wpisując: Imię i nazwisko, MF2022

  *Jeśli przelew jest za kilka osób to prosimy o wpisanie wszystkich imion i nazwisk w tytule przelewu,
  z dopiskiem MF2022

  *Brak opłaty w przeciągu 7 dni od daty rejestracji na formularzu jest jednoznaczne z rezygnacją z zapisów.

  13. Opłata pokrywa koszt wynajęcia hali – miejsca wydarzenia, wyżywienia, wypożyczenia sprzętu technicznego oraz wszelkich kosztów poniesionych przez organizatora.

  14. Wyżywienie składać się będzie z obiadu i kolacji w dniu 24.09.2022 r. oraz obiadu w dniu 25.09.2022 r. Jeśli uczestnik wybierze tę opcję uczestnictwa. 

  15. Do dyspozycji uczestników będzie bufet z kawą i herbatą.

  16. Każdy z uczestników samodzielnie zobowiązuje się do organizacji noclegu, jeśli takiego potrzebuje.

  17. Na miejscu uroczystości obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, substancji psychoaktywnych itp.

  18. Ubezpieczenie uczestników leży w ich własnym zakresie.

  19. Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia kosztów tytułem wyrządzonych przez niego strat materialnych.

  20. Uczestnicy są zobowiązani do zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.

  21. Wszelkie informacje organizacyjne będą umieszczone na stronie www.przymierzemilosierdzia.pl