Charyzmat i duchowość Stowarzyszenia mają swoje źródło w miłosiernym Sercu Jezusa. Ufając w moc Ducha Świętego, Stowarzyszenie adoruje Je i odnajduje w Nim Centrum swoistego Nowego Zesłania w wymiarze Miłosierdzia. Nieustannie poszukuje jak żyć w wymiarach ewangelizacyjnym i charyzmatycznym, mając na uwadze integralne uwolnienie i całkowite przemienienie każdego mężczyzny oraz każdej kobiety, którym jest głoszone Miłosierdzie Boże. Odnajduje także w Maryi, Niepokalanie Poczętej swoją prawdziwą i rzeczywistą Założycielkę.