Brazylia

Członkowie Przymierza Miłosierdzia żyją w radykalnej bliskości i łączności pośród najbiedniejszych materialnie (w tzw. Fawelach), a także zakładają domy w których żyją wspólnie z byłymi mieszkańcami ulicy, sierotami, ludźmi z tzw. marginesu, byłymi więźniami starając się na nowo zawiązać zerwane więzy ze społeczeństwem i własną rodziną, prowadząc tych braci do pełnego włączenia się i uczestnictwa w społeczeństwie. Wspólnota tworzy również Centra Wsparcia Rodziny zajmujące się dziećmi ulicy. Obecnie Stowarzyszenie posiada 17 domów dla narkomanów i ludzi ulicy; 5 dla dorosłych, 12 dla dzieci i młodzieży. Wspólnota w Brazylii prowadzi również szeroką działalność ewangelizacyjną. Zgodnie z powołaniem ewangelizować by przemieniać, pragną zmieniać wszystkich ewangelizowanych w ewangelizatorów i świadków Miłosierdzia. Misjonarze i osoby świeckie ewangelizują poprzez warsztaty dla młodych „Talitha Kum”, poprzez sztukę i taniec. Organizowana jest również cotygodniowa dyskoteka o nazwie CRISTOTECA, która gromadząc ok. 1000 młodych mieszkańców Sao Paulo staje się miejscem zabawy, modlitwy i uwielbienia. Misja Przymierza Miłosierdzia rozszerza się na Europę. W Lizbonie powstał pierwszy europejski dom misyjny oraz grupa Przymierza Miłosierdzia skupiająca Portugalczyków oraz emigrantów z Brazylii i Afryki. W 2008 roku powstały grupy we Włoszech, w Belgii, we Francji i w Polsce.

Portugalia

W Lizbonie prowadzona jest ewangelizacja wśród imigrantów z Brazylii oraz Zielonego Przylądka, oraz pośród bezdomnych. Prowadzone są grupy uwielbienia, dni skupienia, adoracje Najświętszego Sakramentu, warsztaty ewangelizacyjne.

Polska

Działalność Przymierza Miłosierdzia wśród młodzieży i dorosłych w Polsce

Szczecińska Wspólnota Przymierza Miłosierdzia, zawiązała się 25 października 2008 roku podczas warsztatów „Talitha Kum” prowadzonych przez misjonarzy z brazylijskiej Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia (Alianca de Misericordia – http://www.misericordia.com.br/).  Dwa lata póżniej w ramach tej wspólnoty, powołana została grupa Ruah, dla osób dorosłych, chcących dojrzalej przeżywać swoją wiarę.

Obie grupy aktywnie włączają się w dzieło Stowarzyszenia Przymierze Miłosierdzia zajmując się działalnością ewangelizacyjną. Oprócz formacji duchowej i co tygodniowego spotkania modlitewnego, grupa prowadzi działalność na zewnątrz. Nie chcemy bowiem skupiać się tylko na nas, lecz napełnieni Duchem Świętym chcemy dzielić się tym, co za darmo otrzymaliśmy – miłością Boga i zanieść ją tam gdzie najbardziej jej brakuje. Chcemy zaprowadzić wszystkich ludzi w ramiona

Boga Miłosiernego, aby doświadczając Jego Miłości zrodzili się do nowego życia.. Co tydzień wychodzimy zatem do bezdomnych, aby przebywać z nimi, modlić się z nimi, zanosić Dobrą Nowinę tym, którzy czują się zupełnie wykluczeni i opuszczeni. Widzimy niesamowite owoce tych spotkań. Czujemy, że jest to Bogu miłe. Chcemy docierać do najbiedniejszych materialnie i duchowo. Głęboko wierzymy, że nikt nie jest tak biedny, by nie mógł czegoś dać i nikt nie jest tak bogaty by nie mógł czegoś otrzymać. Często spotkania z bezdomnymi są dla nas niesamowitym świadectwem działania Boga, a my sami chcąc coś dać z siebie osobom żyjącym na ulicy, w rezultacie dużo więcej od nich otrzymujemy. Ważne jest, aby przebywać, modlić się z nimi, zanosić Dobrą Nowinę tym, którzy czują się zupełnie wykluczeni i opuszczeni.

 Realizując powołanie grupy „ewangelizować aby  przemieniać” prowadzimy  następujące warsztaty ewangelizacyjne:

– „Talitha Kum” skierowane do osób młodych
 „Ruah” dla osob dorosłych
– „Cana” dla małżeństw i par będących w związkach niesakramentalnych
– „Samuel” dla osób rozeznających swoje powołanie.

25.10.2008- powstanie pierwszej wspólnoty Przymierza Miłosierdzia dla młodych w Polsce
2010- powstanie grupy PM w Buku
2011- powstanie grupy PM w Warszawie, Białymstoku i Czarnkowie
18.05.2011-  erygowane Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia jako Prywatne Stowarzyszenie Wiernych
2012- powstanie I Domu Przymierza Miłosierdzia w Polsce
2013- powstanie grupy PM w Wolsztynie.