Wrocław

Informacje o grupie

Grupa powstała we Wrocławiu 12 Grudnia 2017 roku, we wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe.

Spotykamy się w każdy wtorek o 19:30 

  • 1 wtorek miesiąca – formacja
  • 2 wtorek – Msza Święta i adoracja Najświętszego Sakramentu
  • 3 wtorek – formacja
  • 4 wtorek – wieczerniki
  • 5 wtorek – formacja lub inne propozycje

Spotkania są nadal w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej na ul. Borowskiej 174, Wrocław.

Spotkania formacyjne odbywają się w salce parafialnej (nad apteką)

Adres

Kościół pomocniczy Matki Bożej Anielskiej na terenie parafii św. Franciszka,
ul. Borowska 174, Wrocław

Kontakt

wroclaw@przymierzemilosierdzia.pl
+48 534 704 012

@przymierzemilosierdziawroclaw

Koordynatorzy / Animator Grupy

Monika Makarewicz, Marzena Kurdyś, Adrian Kalinowski

Opiekun Grupy

ks. Michał Janusiewicz

Ewangelizacja uliczna

Maria Herod
maria.herod@gmail.com  – 509 537 128