Wrocław

Spotykamy się w poniedziałek
(poza 4 poniedziałkiem miesiąca) o godz. 19:30

Informacje o grupie

Adres

Kościół pomocniczy Matki Bożej Anielskiej na terenie parafii św. Franciszka,
ul. Borowska 174, Wrocław

Kontakt

wroclaw@przymierzemilosierdzia.pl
@przymierzemilosierdziawroclaw

Animator Grupy

Monika Makarewicz