Historia

W okresie od 15 października do 1 listopada 1999 roku Pan potwierdził wezwanie, które później zapoczątkowało to dzieło, dając mu za Słowo Życia fragment z Izajasza 61,1nn.

W uroczystość Wszystkich Świętych Pan dał nam intuicję, by przyjąć kolory tęczy jako sygnał nowego Przymierza Miłosierdzia: tęcza rozdzielała się w różnorodne wyrazy Miłości poprzez różne dary Ducha Świętego.

Zrozumieliśmy, że powstające dzieło ma służyć uświęceniu wszystkich, a naszym pierwszym powołaniem ma być świętość w świetle błogosławieństw (por. Mt 5,1-12).

Czterdzieści dni starego człowieka

Ojciec João Henrique, ojciec Antonello oraz Maria Paola i Dílson rozpoczęli czterdziestodniowe rozeznawanie, które zakończyli 12 grudnia, w trzecią niedzielę adwentu przed Bożym Narodzeniem w Roku Świętym, Roku Miłosierdzia. W tym dniu Kościół obchodził uroczystość Matki Bożej z Guadalupe, Królowej i Patronki Ameryk oraz ludzi małych, cierpiących i uciśnionych.

Rozeznający zrozumieli wówczas, że Niepokalana Ducha Świętego była prawdziwą Matką Założycielką tego dzieła, i otrzymali inspirację dla wizerunku Maryi Niepokalanej Ducha Świętego.

Utwierdzeni w swoim powołaniu przez księdza Gila Antônia Moreirę, ówczesnego biskupa pomocniczego Ipirangi w archidiecezji São Paulo, w dniach od 31 grudnia do 9 stycznia wraz z innymi braćmi odbyli rekolekcje w mieście Atibaia w stanie São Paulo.

Narodziny charyzmatu

Rankiem 1 stycznia 2000 roku powiedzieli swoje „tak” Maryi, Matce Kościoła i Matce Miłosierdzia.

Tak oto narodziło się Przymierze Miłosierdzia – Ruch Kościelny, do którego należą kapłani i świeccy, mężczyźni i kobiety, osoby samotne i małżonkowie, uczestniczący w jednym charyzmacie na różne sposoby i na różnych poziomach.

„Mówicie o marzeniu, ale widzę, że ono jest już rzeczywistością i że wasze serca biją w jednym rytmie z Jezusem, z tym czego On pragnie dla swego Kościoła tutaj, w São Paulo, i z tym, o co prosi nasz Pasterz, Jego Eminencja Kardynał Cláudio Hummes: o Nową Ewangelizację, zaczynając od najuboższych.

Waszym hasłem będzie <<Ewangelizować, aby przemieniać>>. Przemieniać ewangelizowanych w ewangelizatorów” – powiedział nam biskup Gil.

Dnia 15 sierpnia 2005 roku, w uroczystość Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny, ksiądz Cláudio Hummes, w tamtym czasie kardynał arcybiskup São Paulo, zatwierdził statut Ruchu jako Prywatne Stowarzyszenie Wiernych – Przymierze Miłosierdzia.

Misja dla świata

Naszą misją jest stać się żywym wyrazem Miłości Miłosiernej, która wypływa z serca naszego Boga przez Jego Kościół dla najbardziej ubogich materialnie i duchowo.

Jesteśmy wezwani do życia modlitwą oraz do prowadzenia działań ewangelizacyjnych i społecznych. Nasze ewangelizacje dzielimy na dwie grupy: skierowane do osób młodych i starszych. W ich ramach organizujemy spotkania kerygmatyczne i charyzmatyczne, podczas których nawracają się serca osób oddalonych od Kościoła lub potrzebujących wewnętrznego odrodzenia.

Równocześnie prowadzimy działania, których celem jest realne umożliwienie powrotu do społeczeństwa osobom zmarginalizowanym – żyjącym na ulicy, mieszkającym w fawelach lub znajdującym się w trudnej sytuacji. Najistotniejsze jest to, aby ci ludzie ocalili własne życie i życie swych najbliższych.