Słowo na kwiecień 2024 – Ofiara Miłości

OFIARA MIŁOŚCI „I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich…” (Mk 3,14)  Zagłębiając się w nasze słowo ustanawiające: „Duch Pański spoczywa na Mnie,  ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę…” (Łk 4,18–19),  nie możemy nie wyakcentować dwóch aspektów, które pozwolą nam zrozumieć wymiar  ofiary miłości.  Jako pierwszy aspekt chcielibyśmy [...]

Słowo na marzec 2024 – “Gościnność miejscem uzdrawiania serc”

„Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę” (Hbr 13,2) „Mój ogród jest Jego wyłączną własnością: to Duch Święty go nawadnia i oświetla, On sprawia, że kwitną w nim najpiękniejsze kwiaty, On nadaje im kolor i zapach. On też wprowadza tam tego, kogo chce. Nikt nie może wejść, jeśli On [...]

Słowo na luty 2024 – Namaszczeni i uświęceni przez Ducha: Powołani do życia w ewangelicznym radykalizmie

NAMASZCZENI I UŚWIĘCENI PRZEZ DUCHA POWOŁANI DO ŻYCIA W EWANGELICZNYM RADYKALIZMIE „Miłość Boża przynagla nas, abyśmy nie żyli już dla siebie samych” (por. 2 Kor 5, 14–15) Słowo, które Pan wypowiada nad nami, jest „słowem ustanawiającym”. Bóg mówi i wszystko się staje! To poprzez swoje słowo Bóg uczy ludzi, jak powinni postępować, aby wypełnić Jego [...]

Słowo na styczeń 2024 – Namaszczeni i uświęceni przez Ducha

„Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana.” (Łk 4,18-19, por. Iz 61,1nn) W 2023 roku rozważaliśmy tajemnicę naszego powołania, odpowiadając na wezwanie, by żyć „wszczepieni w Chrystusa", przywracając centralne miejsce [...]

Słowo na grudzień 2023 – Kochać: Decyzja życia w Chrystusie

Kocha: Decyzja życia w Chrystusie „To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”. (J 15,17) Żyć "zakorzenionym w Chrystusie" było inspiracją, którą Miłosierny Ojciec umieścił w naszych sercach na ten rok 2023. Duchowa droga potrzebna w codziennym życiu naszej Rodziny Przymierza Miłosierdzia. Tylko w Jezusie możemy znaleźć prawdziwy, życiodajny napój, prawdziwe i życiodajne źródło, które pozwala [...]

Słowo na listopad 2023 – Powołanie: wybór, odpowiedź i misja

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.” (J 15,16) W poprzednim miesiącu na medytacji rozważaliśmy, jak Jezus nazywa swoich uczniów „przyjaciółmi, a nie sługami”. Zauważyliśmy, że [...]


Słowo na wrzesień 2023 – Większa miłość: oddać życie za przyjaciół

„To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.” (J 15, 12-13) Kiedy czytamy tekst J 15,1-17, nieustannie porusza nas zaproszenie Jezusa: „trwajcie we Mnie, trwajcie w Mojej miłości”. Jezus ogłasza uczniom swoją nadchodzącą śmierć i [...]

Słowo na sierpień 2023 – Trwajcie w mojej miłości

„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.” (J 15, 9-11) Podczas naszego […]


Słowo na lipiec 2023 – Uczniostwo: droga dobrych owoców

„Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.” (J 15, 7-8) W ubiegłym miesiącu, rozważając konsekwencje trwania i nietrwania w Jezusie, zrozumieliśmy, że prawdziwy uczeń Jezusa przyjmuje Jego słowo […]