Fundacja Przymierze Miłosierdzia

Siedziba:
ul. Kościelna 5
60-538 Poznań
Polska

KRS: 0000626148
REGON: 365023426
NIP: 8522622667

Celem Fundacji jest działalność społeczno – edukacyjna zmierzająca do wszechstronnego i integralnego rozwoju każdego człowieka oraz społeczeństwa, bez różnicowania osób, szczególna uwaga jest poświęcona rozwojowi duchowemu.

Zobacz jeszcze: