Fundacja Przymierze Miłosierdzia

Siedziba:
ul. Kruszwicka, Nr 21 C,
71-043 Szczecin, Polska

Adres do korespondencji:
ul. Pokrzywno 2,
61-315 Poznań, Polska

KRS: 0000626148
REGON: 365023426
NIP: 8522622667

Celem Fundacji jest działalność społeczno – edukacyjna zmierzająca do wszechstronnego i integralnego rozwoju każdego człowieka oraz społeczeństwa, bez różnicowania osób, szczególna uwaga jest poświęcona rozwojowi duchowemu.

Zobacz jeszcze: