Prezydium

Przewodniczyć w miłości

Ojciec Custódio, Mary z Kalkuty i ojciec Evandro
Ojciec Custódio, Mary z Kalkuty i ojciec Evandro

Prezydium Przymierza Miłosierdzia ma za zadanie zarządzać życiem codziennym Ruchu, troszcząc się o wierność charyzmatowi i towarzysząc członkom Rodziny w ich wzroście osobowościowym i duchowym.

Poza tym Prezydium dba o rozwój dzieła, o jego ład i dobrobyt. Prezydium reprezentuje Przymierze Miłosierdzia zawsze, gdy zajdzie taka konieczność, przede wszystkim wobec Kościoła i organów państwowych.

Obecnie w skład Prezydium wchodzą o. Custódio, s. Mary z Kalkuty i o. Evandro.

Kontakt: presidencia@misericordia.com.br