Słowo na styczeń 2022

Ze świętym Józefem na peryferiach ludzkiego życia, w chwale Boga żywego!

„Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem” (Łk 2,4)

Słowo na grudzień

Pustynia – miejsce pełni

„On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu” (Mt 2, 14).

Talitha Kum

Talitha Kum

Warsztaty dla młodych

Jeżeli chcesz wspierać misję Przymierza Miłosierdzia, to możesz to czynić na wiele sposobów.

Ruah

Ruah

Warsztaty dla dorosłych

Jeżeli chcesz wspierać misję Przymierza Miłosierdzia, to możesz to czynić na wiele sposobów.

Kana

Kana

Warsztaty dla małżeństw

Jeżeli chcesz wspierać misję Przymierza Miłosierdzia, to możesz to czynić na wiele sposobów.

Cristoteka

Cristoteka

Jeżeli chcesz wspierać misję Przymierza Miłosierdzia, to możesz to czynić na wiele sposobów.

Pomóż nam pomagać innym!

Jeżeli chcesz wspierać misję Przymierza Miłosierdzia, to możesz to czynić na wiele sposobów.
Każda pomoc, nawet najmniejsza pomoc jest dużym darem Twojego serca!