TRWAĆ W SŁOWIE Z MARYJĄ

„W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy”. (Łk 1,39)

Slider

Wspólnota w Polsce