BIADA MI GDYBYM NIE EWANGELIZOWAŁ

“Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.” (Mk 16,15)

Slider

Wspólnota w Polsce