Przymierze Miłosierdzia

Przymierze Miłosierdzia jest Ruchem Kościelnym założonym jako Prywatne Stowarzyszenie Wiernych, zatwierdzonym i posiadającym siedzibę w archidiecezji São Paulo w Brazylii.

Nasza tożsamość

Tożsamość Ruchu wyraża się w Słowach Chrystusa: „Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim […]” (Iz 61,1 nn, Łk 4,18-19).

Rodzina Przymierza Miłosierdzia przyjmuje i łączy siły mężczyzn i kobiet, celibatariuszy i małżonków, świeckich i kapłanów, którzy na różne sposoby i w różnej mierze, wezwani przez Boga, stają się „dziećmi Miłosierdzia”, aby ewangelizować zagubione owce (por. Łk 15,4-7). Ufni w moc Ducha Świętego, pełnią te wszystkie dzieła Miłosierdzia, na które pozwalają im ich własne siły.

Działania Przymierza

Świadomi nierozerwalnego związku pomiędzy głoszeniem i świadczeniem miłosierdzia (por. Jk 2,14-19; 1J 3,14-17), zobowiązujemy się harmonijnie łączyć ewangelizację i dobroczynność:

„Kościół nie może, pod groźbą zdradzenia misji Jezusa, oddzielić zbawienia od szerzenia sprawiedliwości i wyzwolenia” (Dyrektywy ogólne Konferencji Episkopatu Brazylii 1999-2002).

Obok działań ewangelizacyjnych Ruch wykonuje różne prace społeczne dla dobra potrzebującej społeczności ubogich dzielnic i ulic, harmonijnie łącząc ewangelizację i dobroczynność. Ruch został zatwierdzony w Brazylii jako organizacja pożytku publicznego na poziomie miasta, stanu i państwa.

Ruch jest obecny w ponad 50 miastach Brazylii oraz w siedmiu innych państwach – w Polsce, Portugalii, Belgii, we Włoszech, w Mozambiku, Wenezueli i na Dominikanie – poprzez przynależność członków do jednego z więzów uczestnictwa.