Wolontariat

Wolontariat Misyjny – Łączy w sobie misję i ewangelizację.

Pragnieniem wolontariatu misyjnego jest wyjście na pustynię świata, w poszukiwaniu ludzkich serc!

Wyjść na pustynie miast, po to, aby nieść Miłość tam gdzie nie ma miłości. Wyjść na slumsy, aby nieść Nadzieję tym, którzy stracili nadzieję.

Wyjść, aby przywracać wiarę tym, którzy już nie wierzą w ludzi, i w Boga!

Wyjść, aby odnaleźć Brata!

Formy zaangażowania

W wolontariacie możesz się zaangażować na trzy formy:

 • MODLITWA – poprzez modlitwę za wolontariusza i za miejsce, w które się udaje
 • WSPARCIE FINANSOWE – poprzez wsparcie finansowe, które umożliwi wyjazd wolontariuszowi na misje. Nr konta: PL 69 1050 1559 1000 0090 3108 1772
 • ZOSTAJĄC WOLONTARIUSZEM.

Kto może być wolontariuszem?

Wolontariuszem możesz być:

 1. W kraju, angażując się w domu misyjnym Przymierza Miłosierdzia:
  • w prace biurowe,
  • w prace graficzne,
  • tłumaczenie,
  • prace porządkowe,
  • darowiznę
 1. lub zagranicą, po uprzednim przygotowaniu możesz zostać wysłanym na placówkę misyjną Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia.

Gdzie możesz wyjechać:

 1. W Ameryce Południowej do: Brazylii, Wenezueli.
 2. W Afryce do: Mozambiku
 3. W Europie Zachodniej do: Belgii, Portugalii, Włoch.
 4. W Europie Wschodniej: na Ukrainę.

Wolontariat wysyła osoby do trzech typów domów, które są określane jako trzy twarze wspólnoty Przymierza Miłosierdzia. Są nimi:

 1. Dom Nazaret: “Z” Ubogimi

Członkowie żyją wspólnie z tymi, których nazywamy “Synami Przymierza”: braćmi opuszczonymi, byłymi mieszkańcami ulicy, sierotami, ludźmi z tzw. marginesu, byłymi więźniami, “owcami pogubionymi”, których szukamy we wszelkich “przepaściach” świata z tą samą pasją Dobrego Pasterza (Łk 15,4-7).

Misją tego domu jest zawiązanie na nowo zerwanych więzów ze społeczeństwem i własną rodziną, prowadząc tych braci do pełnego włączenia się i uczestnictwa w społeczeństwie.

 1. Dom Wieczernik: “Dla” Ubogich

Formą wypełnienia ducha ubóstwa jest prowadzenie umiarkowanego materialnie życia; powołani są do tego by głosić, ewangelizować. Domy – Wieczerniki – są jakoby spoiwem między biednymi i bogatymi, są harmonijne, tak aby w umiarkowaniu, biedni i bogaci mogli się czuć dobrze przyjęci, a bogaci mogli znaleźć w domu i w komunii z biednymi ukryty skarb Ewangelii (Mt 13,44).

Misją domu jest nieustająca praca dla biednych, tak aby wszyscy mogli doświadczyć jedności we wspólnej komunii, jako nowe Zesłanie Ducha Świętego Miłosierdzia Bożego.

 1. Dom Betlejem: “Tak jak” Ubodzy

Wezwani by ogłaszać Miłosierdzie w radykalnej bliskości i łączności pośród najbiedniejszych materialnie, członkowie Domu Betlejem stają się tacy jak ubodzy. Zanoszą Dobrą Nowinę (Łk 7,22) najuboższym z ubogich (Łk 6,20-22) i przez to stają się pośrednikami narodzenia Jezusa pośród nich, tak jak to się stało historycznie w Betlejem.

Cechą duszy tego domu jest tajemnica „kenosis”, „wcielenia”; przyjęcie wszelkich warunków sługi, który staje się we wszystkim podobny do biednych; w słabości, w kulturze, w pracy (Flp 2,6-11).

Do braci fraterni Betlejem, kierują się członkowie ruchu, którzy pragną żyć tym duchem przylgnięcia oraz jednoczą się tam wszystkie osoby chcące doświadczyć tego zobowiązania, choćby przez którki czas.

Domy te znajdują się na favelach w Sao Paulo oraz Rio de Janerio.

W ramach wolontariatu można również wyjechać do Szkoły Ewangelizacyjnej poświęcając rok lub sześć miesięcy na ewangelizacje i służbę drugiemu człowiekowi, oraz na własną formację.

“Pasjonujące doświadczenie dla młodego człowieka: móc oddać w ten sposób rok swojego młodego życia dla Boga albo raczej otrzymać go od Niego jako niesamowity dar. To służba misyjna o wiele pilniejsza niż służba wojskowa. Nowicjat na całe życie, pozwalający tak mocno zakorzenić się w Bogu, że żadna późniejsza burza nie jest nas wstanie od Niego oderwać. Uczynić z tego roku przełomu rok światła – by mieć jasność co do swojego życia. Każdy młody chrześcijanin powinien przeżyć podobne doświadczenie.” Daniel Ange

Formy pracy na placówkach misyjnych:

 • praca z dziećmi,
 • z osobami uzależnionymi,
 • z emigrantami,
 • z ludźmi ulicy,
 • z chorymi,
 • osobami starszymi,
 • realizacja projektów.

Formy ewangelizacji:

 • świadectwo życia,
 • sztuka: taniec, muzyka, teatr,
 • zabawa z dziećmi,
 • głoszenie.

Wymagane do wyjazdu:

 • znajomość języka,
 • uczestnictwo w spotkaniach ogólnopolskich co dwa miesiące,
 • pokrycie kosztów wyjazdu,
 • zaangażowanie w Polsce.

Kontakt:
Marcelo
+48 786 825 111
wolontariat@przymierzemilosierdzia.pl