Wolontariat

Wolontariat Misyjny – Łączy w sobie misję i ewangelizację.

Pragnieniem wolontariatu misyjnego jest wyjście na pustynię świata, w poszukiwaniu ludzkich serc!
Wyjść na pustynie miast, aby nieść Miłość tam gdzie nie ma miłości.
Wyjść na slumsy, aby nieść Nadzieję tym, którzy stracili nadzieję.
Wyjść, aby przywracać wiarę tym, którzy już nie wierzą w ludzi, i w Boga!
Wyjść, aby odnaleźć Brata!

Kto może być wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać każdy, kto nosi w sercu to pragnienie!

Formy zaangażowania:

 • MODLITWA – za wolontariusza i za miejsce, w które się udaje
 • WSPARCIE FINANSOWE – umożliwi wyjazd wolontariuszowi na misje. 

Nazwa: Fundacja Przymierze Miłosierdzia
Nr konta: PL 69 1050 1559 1000 0090 3108 1772
Tytuł: Wolontariat Misyjny

 • ZOSTAJĄC WOLONTARIUSZEM.

Wolontariat może być zrealizowany:

 • w kraju, poprzez zaangażowanie się w domu misyjnym Przymierza Miłosierdzia w:
  • prace biurowe,
  • prace graficzne,
  • tłumaczenia,
  • prace porządkowe,
  • darowiznę
 • za granicą, wyjeżdżając na placówkę misyjną Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia.

Gdzie możesz wyjechać:

 1. W Ameryce Południowej do: Brazylii, Wenezueli.
 2. W Afryce do: Mozambiku
 3. W Europie Zachodniej do: Belgii, Portugalii, Włoch.

Wolontariat odbywa się w jednym z trzech typów domów, które są określane jako trzy twarze wspólnoty Przymierza Miłosierdzia. Są nimi:

1. Dom Nazaret: “Z” Ubogimi

Członkowie tego domu żyją wspólnie z tymi, których nazywamy “Dziećmi Przymierza”: opuszczonymi  braćmi, byłymi mieszkańcami ulicy, sierotami, byłymi więźniami, ludźmi z tzw. marginesu, czyli “owcami pogubionymi”, których szukamy we wszelkich “przepaściach” świata idąc za przykładem Dobrego Pasterza (Łk 15,4-7).   

Misją tego domu jest zawiązanie przez „Dzieci Przymierza” na nowo zerwanych więzów ze społeczeństwem i własną rodziną.  Żyjąc na obraz prostoty życia w Nazarecie, Przymierze Miłosierdzia staje się dla nich rodziną i punktem odniesienia, ponieważ te więzi rodzinne nie zrodziły się ani z krwi, ani przez człowieka, lecz z Boga.

2. Dom Wieczernik: “Dla” Ubogich

Duszą tej fraterni jest gorące pragnienie odkrywania w każdej chwili na nowo doświadczenia apostołów trwających w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego (por. Dz 1,13–14), wykorzystując swoje dary oraz wszelkie możliwe środki i narzędzia niosą światu Ewangelię. Misja fraterni Wieczernik charakteryzuje się więc niestrudzoną pracą „DLA” ubogich, aby wszyscy mogli doświadczyć, we wzajemnej komunii, jedności przywołującej Ducha Świętego niczym nowa Pięćdziesiątnica Miłosierdzia. Domy – Wieczerniki – są jakoby spoiwem między biednymi i bogatymi, tak aby w umiarkowaniu, zarówno bogaci jak i biedni mogli się czuć dobrze przyjęci, aby mogli oni wspólnie, w komunii odnaleźć ukryty skarb Ewangelii (Mt 13,44).

3. Dom Betlejem: “Tak jak” Ubodzy

Wezwani by ogłaszać Miłosierdzie w radykalnej bliskości i łączności pośród najbiedniejszych materialnie, członkowie Domu Betlejem stają się tacy jak ubodzy. Przyjmują wszelkie warunki sługi, który staje się we wszystkim podobny do biednych; w słabości, w kulturze, w pracy (Flp 2,6-11). Zanoszą Dobrą Nowinę (Łk 7,22) najuboższym z ubogich (Łk 6,20-22) i przez to stają się pośrednikami narodzenia Jezusa pośród nich, tak jak to się stało historycznie w Betlejem.

Domy te znajdują się na favelach w Sao Paulo oraz Rio de Janerio.

Formy pracy na placówkach misyjnych:

 • praca z dziećmi,
 • z osobami uzależnionymi,
 • z emigrantami,
 • z ludźmi ulicy,
 • z chorymi,
 • osobami starszymi,
 • realizacja projektów

Formy ewangelizacji:

 • świadectwo życia,
 • sztuka: taniec, muzyka, teatr,
 • zabawa z dziećmi,
 • głoszenie

Wymagania do wyjazdu:

 • znajomość języka w stopniu komunikatywnym
 • uczestnictwo w projekcie Szkoła Ewangelizacji Przymierze Miłosierdzia
 • zaangażowanie w Polsce

Kontakt: szkolaewangelizacji@przymierzemilosierdzia.pl