Droga powołaniowa

Powołanie

Znaczenie słowa powołanie jest dość szeroki i ma swój początek w łacińskim czasowniku “vocare”, co oznacza “zadzwonić lub zadzwonić”. W kontekście religijnym jest to wezwanie, które pochodzi z ust tego, który stworzył wszystko siłą swego Słowa: Boga. Dlatego, aby zrozumieć powołanie jako dar, należy uznać, że we wszystkich okolicznościach Bóg wzywa nas do życia i realizacji swojego projektu miłości.

Powołaniem jest powiedzenie TAK Bogu, przez wiarę, odkryć swoje miejsce w świecie, w Kościele dzisiaj w służbie braci i sióstr. Aby odkryć ten projekt Boga, konieczne jest rozeznanie.

Droga Powołaniowa

Przymierze Miłosierdzia to ruch kościelny, którego charyzmat ma być wyrazem Miłosiernej Miłości Boga na najbardziej twórczy sposób, w jaki Duch Święty nieustannie nas inspiruje. Poza tym, że jesteśmy w 14 miastach Polski, w ponad 50 miastach w Brazylii (nasza siedziba), jesteśmy również obecni w innych krajach, takich jak Portugalia, Włochy, Belgia, Wenezuela, Dominikana i Mozambik.

Jeśli jesteś zainteresowany byciem częścią tego charyzmatu jako misjonarz, chcemy pomóc ci znaleźć drogę do tego dzieła.

Droga Powołaniowa oferuje środki, aby kandydat, który pragnie, dokonał dobrego rozeznania powołaniowego. Możemy pomóc w tym odkryciu.

Zasadniczo mamy trzy formy przynależności:

1 krąg: być Misjonarzem Życia – dla tych, którzy czują się wezwani do pozostawienia wszystkiego i poświęcenia się całkowicie Bogu.

2 krąg: być Misjonarzem Przymierza – poświęć się Bogu w mieście, gdzie jest obecny Ruch Przymierza.

3 krąg: być Misjonarzem Przyjacielem – dzielenie się własnym czasem lub przekazywanie darowizn, a także bycie wolontariuszem w jednym z naszych dzieł.

Jak rozpocząć tę Drogę?

  1. Weź udział w jednym z naszych spotkań w jednym z miast, w których obecny jest Ruch.
  2. Nawiąż dialog z jednym z misjonarzy wspólnoty życia.
  3. Zaangażowanie w Ruch w najbliższym mieście.

Jeśli chcecie pogłębić drogę rozeznawania w charyzmacie Przymierza Miłosierdzia, skontaktujcie się z Biurem ds. Powołań, aby uzyskać więcej informacji:

Adriana i Marcelo
powolanie@przymierzemilosierdzia.pl
(+48) 507 128 599