Dziękujemy za każde wsparcie misji
Przymierza Miłosierdzia