Słowo na Grudzień 2013

,,Raduj się Maryjo“ (Łk 1,28)  „Oto ja służebnica Pańska“ (Łk 1,38)            W czasie Bożego Narodzenia jeszcze głębiej wchodzimy w życie Maryi, prosząc, aby ona pomogła nam i nauczyła nas jak możemy sprawić, by Jezus rodził się w życiu innych ludzi. Ewangelia Łukasza pomaga nam naśladować Maryję w jej spotkaniu z Bogiem. Kiedy ukazuje się […]