Słowo na czerwiec 2024 – Radość, odwaga i kreatywność: Filary, które pozwalają nam rozpoznać boże namaszczenie w naszym życiu

RADOŚĆ, ODWAGA I KREATYWNOŚĆ: FILARY, KTÓRE POZWALAJĄ NAM ROZPOZNAĆ BOŻE NAMASZCZENIE W NASZYM ŻYCIU   „Pan mnie namaścił […] aby dać olejek radości…” (Iz 61,1.3) W tym roku jako Rodzina Przymierza Miłosierdzia wybieramy drogę uważniejszego przypatrywania się podstawowym wartościom zakorzenionym w naszym charyzmacie. Gdy spoglądamy wstecz i widzimy, jak wielu łask nam Bóg udzielił, czujemy, [...]

Słowo na maj 2024 – Sekret Bożej Opatrzności

SEKRET BOŻEJ OPATRZNOŚCI I wy zatem nie pytajcie, co będziecie jedli i co będziecie pili, i nie bądźcie o to niespokojni! […] Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie. Starajcie się raczej o Jego królestwo, a te rzeczy będą wam dodane. (Łk 12,29–31) Jako ludzie jesteśmy w ciągłym procesie ewolucji i zmian, i dlatego mamy określone […]


Słowo na kwiecień 2024 – Ofiara Miłości

OFIARA MIŁOŚCI „I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich…” (Mk 3,14)  Zagłębiając się w nasze słowo ustanawiające: „Duch Pański spoczywa na Mnie,  ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę…” (Łk 4,18–19),  nie możemy nie wyakcentować dwóch aspektów, które pozwolą nam zrozumieć wymiar  ofiary miłości.  Jako pierwszy aspekt chcielibyśmy [...]

Słowo na marzec 2024 – “Gościnność miejscem uzdrawiania serc”

„Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę” (Hbr 13,2) „Mój ogród jest Jego wyłączną własnością: to Duch Święty go nawadnia i oświetla, On sprawia, że kwitną w nim najpiękniejsze kwiaty, On nadaje im kolor i zapach. On też wprowadza tam tego, kogo chce. Nikt nie może wejść, jeśli On [...]

Słowo na luty 2024 – Namaszczeni i uświęceni przez Ducha: Powołani do życia w ewangelicznym radykalizmie

NAMASZCZENI I UŚWIĘCENI PRZEZ DUCHA POWOŁANI DO ŻYCIA W EWANGELICZNYM RADYKALIZMIE „Miłość Boża przynagla nas, abyśmy nie żyli już dla siebie samych” (por. 2 Kor 5, 14–15) Słowo, które Pan wypowiada nad nami, jest „słowem ustanawiającym”. Bóg mówi i wszystko się staje! To poprzez swoje słowo Bóg uczy ludzi, jak powinni postępować, aby wypełnić Jego [...]

Słowo na styczeń 2024 – Namaszczeni i uświęceni przez Ducha

„Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana.” (Łk 4,18-19, por. Iz 61,1nn) W 2023 roku rozważaliśmy tajemnicę naszego powołania, odpowiadając na wezwanie, by żyć „wszczepieni w Chrystusa", przywracając centralne miejsce [...]

Słowo na grudzień 2023 – Kochać: Decyzja życia w Chrystusie

Kocha: Decyzja życia w Chrystusie „To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”. (J 15,17) Żyć "zakorzenionym w Chrystusie" było inspiracją, którą Miłosierny Ojciec umieścił w naszych sercach na ten rok 2023. Duchowa droga potrzebna w codziennym życiu naszej Rodziny Przymierza Miłosierdzia. Tylko w Jezusie możemy znaleźć prawdziwy, życiodajny napój, prawdziwe i życiodajne źródło, które pozwala [...]

Słowo na listopad 2023 – Powołanie: wybór, odpowiedź i misja

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.” (J 15,16) W poprzednim miesiącu na medytacji rozważaliśmy, jak Jezus nazywa swoich uczniów „przyjaciółmi, a nie sługami”. Zauważyliśmy, że [...]


Słowo na wrzesień 2023 – Większa miłość: oddać życie za przyjaciół

„To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.” (J 15, 12-13) Kiedy czytamy tekst J 15,1-17, nieustannie porusza nas zaproszenie Jezusa: „trwajcie we Mnie, trwajcie w Mojej miłości”. Jezus ogłasza uczniom swoją nadchodzącą śmierć i [...]