Słowo na maj 2022

Izaak i Izmael Bóg śmieje się i słucha   „(…) Od Izaaka będzie nazwane twoje potomstwo. Syna zaś tej niewolnicy uczynię również wielkim narodem” (Rdz 21,12-13). W Księdze Rodzaju, w rozdziałach od 12 do 25, znajduje się historia powołania Abrahama, jego pierwszych dwóch synów – Izaaka i Izmaela – oraz dalszych potomków. To kolejna opowieść […]


Słowo na kwiecień 2022

Kain i Abel Rozpad braterstwa Wspaniale jest czytać w Biblii o wartości, jaka tkwi w braterstwie. W zeszłym miesiącu zwróciliśmy uwagę na to, że jesteśmy aktem miłości Ojca z Nieba. Z woli Boga wyszliśmy z Jego łona jako Jego dzieci, a więc bracia dla siebie nawzajem. Niestety, ta prawda była przez wiele wieków zapomniana i […]


Słowo na marzec 2022

„Ojcze nasz… Chleba naszego…” Należy zawsze wracać do początku, aby „pić u źródła”. Chrześcijańskie życie jest tak proste, jak głoszona przez nas Ewangelia. Mamy Boga, który jest Ojcem, szaleńczo nas kocha i nie chce, by żadne z Jego dzieci się zgubiło (por. J 6, 39). On, który z radością wybacza, „nie posłał swego Syna na […]


Słowo na luty 2022

Nabożeństwo do świętego Józefa Papież Franciszek poświęcił 2021 rok świętemu Józefowi. Prosił, by w każdym kościele na świecie było miejsce lub czas na modlitwę do tego świętego. Jak już wcześniej powiedzieliśmy, święty Józef zna ludzką codzienność, potrzeby i zmartwienia. Stoczył wiele walk o byt Świętej Rodziny z Nazaretu. Dlatego rozumie nasze modlitwy i przedstawia je […]


Słowo na styczeń 2022

Ze świętym Józefem na peryferiach ludzkiego życia, w chwale Boga żywego! „Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem” (Łk 2,4) Rozpoczynamy rozważanie kolejnego Słowa na miesiąc poświęconego świętemu Józefowi. Tym razem chcemy przeprowadzić medytację na podstawie pięknej refleksji papieża Franciszka, która ściśle wiąże się z naszym […]


Pustynia – miejsce pełni – Słowo na grudzień 2021

Józef w Egipcie – jego pustynia „On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu” (Mt 2, 14). Wciąż rozważamy postać świętego Józefa, trwając w komunii z papieżem Franciszkiem. W tym miesiącu pragnę zatrzymać się i wspólnie zastanowić, dlaczego Bóg pozwolił, by Józef spędził kilka lat w Egipcie. To prawda, […]


Słowo na listopad

„Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki” (Mt 1,20). Spoglądając na rodzinę z Nazaretu, zauważamy, że żadne z nich nie żyje tylko dla siebie. Józef, Maryja i Jezus są w relacji wzajemnej miłości, dzięki której stają się żywym wizerunkiem życia Trójcy, doświadczeniem Raju na ziemi. Wyobrażam sobie, że kiedy Jezus […]


Człowiek sprawiedliwy – Słowo na październik 2021

Józef, mąż Maryi   „Mąż Jej, Józef, (…) był człowiekiem sprawiedliwym (…). Oto anioł Pański (…) rzekł: (…) nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki” (por. Mt 1,19. 20b). Chciałbym, byśmy w tym miesiącu rozważyli razem postać Józefa jako męża Maryi. Przez wieki w przeróżnych opowieściach przedstawiano Józefa jako 70- lub 80-letniego starca […]


Wezwani do bycia rodziną – Słowo na wrzesień 2021

Józef, Maryja i Jezus: Rodzina z Nazaretu   „Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany” (Łk 2,51) W tym Słowie dotykamy przeogromnego misterium, które w jednym, jedynym wersie streszcza trzydzieści lat życia Chrystusa: „poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu”. W tym „powrocie” zawiera się sekret rodziny z Nazaretu; w [...]

Przyjęcie daru posłuszeństwa – Słowo na sierpień 2021

Józef: człowiek mówiący "tak" Bożemu dziełu W ewangelii Mateusza możemy śledzić historię Jezusa poprzez historię Józefa. Czytając o jego genealogii, snach, przyjęciu Maryi za żonę, możemy dostrzec intencję świętego autora, który ukazuje Józefa jako zwykłego człowieka, pełnego wielkich cnót i obdarzonego Bożą mądrością. Pierwszą cnotą, która zajmowała honorowe miejsce w życiu św. Józefa i którą [...]