Słowo na marzec 2023 – Wszczepieni w Chrystusa

„Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was” (J 15,4a)  Przymierze Miłosierdzia od chwili powstania co roku wzywane jest, by badać Boże serce, w posłuszeństwie i głębokim pragnieniu poznania Jego woli i kierunku dla naszych kroków. Droga ta była zawsze radosnym ćwiczeniem wdzięczności, które pozwalało nam na nowo przyjrzeć się pięknu naszego charyzmatu w [...]

Słowo na luty 2023 – Nasze powołanie: braterskie życie

Pięćdziesiątnica – raj między braćmi „Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem” (por. J 13,34) W zeszłym roku i w pierwszych miesiącach roku 2023 razem z ojcem Henrique prowadziliśmy rozważania o różnych aspektach życia jak bracia, czyli o braterstwie. Pragnęliśmy wskazać na „wielkie marzenie Boga Ojca”: abyśmy kochali się wzajemnie i byli dla siebie [...]

Słowo na styczeń 2023 – Szaweł z Tarsu i Barnaba

„Gdy [Barnaba] przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się (…). Udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła” (Dz 11,23.25) Wszyscy znamy historię świętego Pawła i rolę, jaką u zarania chrześcijaństwa odegrał w ewangelizacji świata. Ale niewielu wie, że nie byłoby Pawła z Tarsu bez posługi świętego Barnaby. To on zaufał świeżo nawróconemu Szawłowi, […]


Słowo na grudzień 2022 – Raj pomiędzy braćmi: Pięćdziesiątnica

Raj pomiędzy braćmi: Pięćdziesiątnica „Trwali oni we wspólnocie (…) Apostołowie czynili wiele znaków i cudów” (por. Dz 2,42-43) Czy to wszystko czego doświadczały pierwsze wspólnoty chrześcijańskie po wstąpieniu Jezusa do nieba jest snem, złudzeniem? Niestety, większość tak myśli twierdząc, że był to wyidealizowany obraz Łukasza. Ale tak nie jest. Trójca Święta daje nam dzisiaj możliwość […]


Słowo na listopad 2022 – Jezus, Maryja i Jan

Jezus, Maryja i Jan „Niewiasto, oto syn Twój. (…) Oto Matka twoja.” (J 19, 26-27) Na krzyżu Jezus opieczętowuje własną Krwią „nowe Przymierze”. Przymierze, które w Jego przelanej za nas Krwi naprawdę czyni z nas rodzinę. O godzinie piętnastej modlimy się tymi słowami: „U stóp Twojego Krzyża dziękujemy Ci, Jezu, w godzinie Twojego Miłosierdzia. Obmyj […]


Słowo na październik 2022 – Być braćmi: jedyne powołanie chrześcijan

Być braćmi: jedyne powołanie chrześcijan „W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi!” (Rz 12,10a) Braterstwo było pierwszym tematem poruszonym przez Franciszka w dniu jego wyboru na papieża: „módlmy się o braterstwo na świecie”. Od tamtej pory papież coraz bardziej zagłębia się w tę rzeczywistość. Twierdzi, że braterstwo jest prawdziwym punktem wyjścia ludzkich relacji. Mówi wręcz, że […]


Słowo na wrzesień 2022 – Rodzina z Nazaretu

„Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją” (Mt 2,10-11b). Święty Ireneusz mówił, że chwałą Boga jest żyjący człowiek. Rzeczywiście zostaliśmy stworzeni do pełnego życia: do obfitości, którą Jezus przyniósł na ziemię (por. J 10,10) i do historii naznaczonej tyloma braterskimi ranami! On przyszedł, by poprzez swoje […]


Słowo na sierpień 2022

ABRHAM I SARA UGOSZCZENIE TRZECH ANIOŁÓW „Abraham podniósł swoje oczy i spojrzał, a oto trzech mężów stoi przed nim. Ujrzawszy ich, wyszedł pospiesznie z wejścia do swojego namiotu, aby ich powitać. Pochylił się przed nimi w pokłonie aż do ziemi…” (Rdz 18,2). Znamy całą wielką i głęboką historię Abrahama, ojca wielu narodów. Dziś spróbujemy wejść […]


Słowo na lipiec 2022

Józef i jego bracia „Ja jestem Józef, brat wasz, to ja jestem tym, którego sprzedaliście do Egiptu. (…) Bóg mnie wysłał przed wami, (…) abyście przeżyli (…)” (Rdz 47, 4-7). Cudowna historia Józefa, „księcia Egiptu”, jest przepiękną biblijną epopeją, która rozgrywa się przez 13 rozdziałów Księgi Rodzaju. Lektura tych stron wciąga niczym powieść i jasno […]


Słowo na czerwiec 2022

Jakub i Ezaw Przebaczenie braci „Ezaw pospieszył na jego spotkanie i objąwszy go za szyję ucałował go; i rozpłakali się obaj” (Rdz 33, 4) Na początek – poznajmy kontekst biblijny. W biblijnych opowieściach pomiędzy braćmi ukazywany jest klasyczny kontrast. Spójrz na Jakuba i Ezawa. Izaak błogosławi Jakubowi, a błogosławieństwa nie da się cofnąć. Dotyczy ono […]