Człowiek sprawiedliwy – Słowo na październik 2021

Józef, mąż Maryi   „Mąż Jej, Józef, (…) był człowiekiem sprawiedliwym (…). Oto anioł Pański (…) rzekł: (…) nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki” (por. Mt 1,19. 20b). Chciałbym, byśmy w tym miesiącu rozważyli razem postać Józefa jako męża Maryi. Przez wieki w przeróżnych opowieściach przedstawiano Józefa jako 70- lub 80-letniego starca […]


Wezwani do bycia rodziną – Słowo na wrzesień 2021

Józef, Maryja i Jezus: Rodzina z Nazaretu   „Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany” (Łk 2,51) W tym Słowie dotykamy przeogromnego misterium, które w jednym, jedynym wersie streszcza trzydzieści lat życia Chrystusa: „poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu”. W tym „powrocie” zawiera się sekret rodziny z Nazaretu; w [...]

Przyjęcie daru posłuszeństwa – Słowo na sierpień 2021

Józef: człowiek mówiący "tak" Bożemu dziełu W ewangelii Mateusza możemy śledzić historię Jezusa poprzez historię Józefa. Czytając o jego genealogii, snach, przyjęciu Maryi za żonę, możemy dostrzec intencję świętego autora, który ukazuje Józefa jako zwykłego człowieka, pełnego wielkich cnót i obdarzonego Bożą mądrością. Pierwszą cnotą, która zajmowała honorowe miejsce w życiu św. Józefa i którą [...]

Zaakceptuj powołanie do życia – Słowo na lipiec 2021

Boże Narodzenie św. Józefa   „Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. (Łk 2,12).  W ostatnim objawieniu w Fatimie św. Józef ukazał się z Maryją i dzieciątkiem Jezus, przedstawiając Świętą Rodzinę, a zgromadzony tłum zrozumiał jego rolę w tym czasie apokaliptycznej walki. Józef jest w szczególny sposób zjednoczony ze swoją najczystszą Oblubienicą, zawsze […]


Przyjmij zaproszenie: zaufaj! – Słowo na czerwiec 2021

Józef: człowiek bezwarunkowego “tak” W czytaniu z Ewangelii wg św. Mateusza 1,24 możemy znaleźć następujący cytat: “Józef wstał po tym śnie, uczynił, jak mu nakazał anioł Pana: przyjął swą żonę”. W jakiej sytuacji i w jakiej rozterce znalazł się Józef wobec nowej rzeczywistości z Maryją! Czy się wycofa, czy nie? Czy ją przyjmie, czy nie? […]


Akceptacja własnego powołania – Słowo na maj 2021

Józef: człowiek z Bożych snów * Tłumacz: słowo sonhar ma podwójne znaczenie śnić, marzyć. „Święty Józef był człowiekiem snów! ‘Gdy Józef wstał po tym śnie, uczynił, jak mu nakazał anioł Pana’ (Mt 1, 24); wiemy, że Józef był skromnym cieślą (por. Mt 13, 55); ‘zaręczonym z dziewicą Maryją’ (Mt 1, 18; Łk 1, 27); ‘człowiekiem […]


Akceptacja własnej historii – Słowo na kwiecień 2021

Józef: dziedzic obietnicy „Jakub zrodził Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, nazwany Chrystusem” (Mt 1,16). W jedności z papieżem Franciszkiem chcemy w tym roku zgłębić postać św. Józefa z całym Ruchem. Człowiek cichy, ukryty, o pewnych cechach, które, gdyby nie przypadek, nigdy nie czulibyśmy się zachęceni do ponownego ich dostrzeżenia. Przechodzi przez Ewangelię […]


Miłosierdzie, które czyni nas “nowym stworzeniem” – Słowo na marzec 2021

Maria Magdalena: świadectwo miłości, która wyzwala. „Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?” […] „I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz!” (J 8,10-11) Cudownie było razem z wami przemierzać teksty biblijne ukazujące historie ludzi, którzy swoim przykładem pomagają nam i uczą podążać drogą uczniów Jezusa bez ulegania […]


Pełni Ducha: Ewangelizować, aby Przemieniać – Słowo na luty 2021

Apostołowie: powołani, aby głosić Królestwo „Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu…” (Mk 3,13-14) Czytając ten piękny i syntetyczny fragment o ustanowieniu uczniów w Ewangelii św.Marka (Mk 3, 13-14), zaraz zauważamy, że wszystkie słowa są pełne znaczenia i stają się wyrażeniami, które […]


Spotkanie z prawdą – Słowo na styczeń 2021

Samarytanka: odnaleziona, zaspokojona i przemieniona przez Jezusa (J 4,1-42). Czwarty rozdział Ewangelii św. Jana jest najdłuższy w całym Nowym Testamencie. Samarytanka reprezentuje nas wszystkich, całą ludzkość poszukującą prawdziwego „Oblubieńca”, Mesjasza! Wyobraźmy sobie nas zanurzonych, osobiście zaangażowanych w to spotkanie, jestem bowiem pewien, że Duch Święty chce powiedzieć do każdego o wiele więcej, niż te kilka […]