Miłosierdzie, które czyni nas “nowym stworzeniem” – Słowo na marzec 2021

Maria Magdalena: świadectwo miłości, która wyzwala. „Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?” […] „I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz!” (J 8,10-11) Cudownie było razem z wami przemierzać teksty biblijne ukazujące historie ludzi, którzy swoim przykładem pomagają nam i uczą podążać drogą uczniów Jezusa bez ulegania […]

Pełni Ducha: Ewangelizować, aby Przemieniać – Słowo na luty 2021

Apostołowie: powołani, aby głosić Królestwo „Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu…” (Mk 3,13-14) Czytając ten piękny i syntetyczny fragment o ustanowieniu uczniów w Ewangelii św.Marka (Mk 3, 13-14), zaraz zauważamy, że wszystkie słowa są pełne znaczenia i stają się wyrażeniami, które […]

Spotkanie z prawdą – Słowo na styczeń 2021

Samarytanka: odnaleziona, zaspokojona i przemieniona przez Jezusa (J 4,1-42). Czwarty rozdział Ewangelii św. Jana jest najdłuższy w całym Nowym Testamencie. Samarytanka reprezentuje nas wszystkich, całą ludzkość poszukującą prawdziwego „Oblubieńca”, Mesjasza! Wyobraźmy sobie nas zanurzonych, osobiście zaangażowanych w to spotkanie, jestem bowiem pewien, że Duch Święty chce powiedzieć do każdego o wiele więcej, niż te kilka […]

Walcząc z lękami i wątpliwościami – Słowo na grudzień 2020

Piotr: wierny portret naszego człowieczeństwa dosięgniętego przez Boże miłosierdzie Każdego miesiąca tego roku mieliśmy łaskę, by kontemplować Boże cuda w życiu tak wielu mężczyzn i kobiet, których przedstawia Słowo Boże, które wskazuje nam drogi świętości oraz, bez wątpienia, drogi dla prawdziwego procesu życia duchowego. W tym miesiącu chcę zaproponować rozważanie oparte na postaci apostoła Piotra, […]

Radość życia Bożych wybrańców – Słowo na listopad 2020

Maryja: prosta służebnica oddana Bożym planom To wielki Boży dar, że co miesiąc możemy odpowiadać na wezwanie Boga, by wejść do Szkoły Słowa – miejsca, które kształtuje w prawdzie, inspiruje i oświeca kroki nas jako członków rodziny Przymierza Miłosierdzia. Radość naszego „tak” czyni Jezusa obecnym w życiu wielu mężczyzn i kobiet naszych czasów. Chciałbym zaprosić […]

Powołanie proroka – Słowo na październik 2020

Izajasz: nieodwołalne wezwanie Boga i hojna odpowiedź człowieka – wezwanie do życia! «Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?» Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!» (Iz 6,8) Wyobrażam sobie, że te słowa, tak dobrze znane i tak często wypowiadane podczas konsekracji osób przeróżnych powołań, przypomniały nam dzień naszego pierwszego TAK, jak również chwilę, w której co […]

Ofiarować życie za tych, których powierza ci Pan – Słowo na wrzesień 2020

Estera: przykład odwagi i mądrości „Jeśli zginę, to zginę” (Est 4,16) Jak wiemy, nasz Bóg, obdarowując nas życiem, ustanowił dla nas odwieczny plan, zapraszając do kochającej i hojnej odpowiedzi. Na pewno nie zostaliśmy stworzeni wyłącznie dla samotnego, egoistycznego życia, czy po to tylko, by jeść i rozmnażać się. Przeciwnie: On chce naszego pełnego współdziałania, by […]

Wierność Boga – Słowo na sierpień 2020

DAWID: Bóg wybiera po za pozorami “Człowiek patrzy na wygląd zewnętrzny, a Bóg patrzy na serce” (1 Sm 16,7b) Rozważanie powołania Dawida oznacza kontemplację działania i mocy Boga w życiu młodego człowieka, mężczyzny, króla. Tutaj mamy cenną okazję, aby uważnie przeczytać dwie księgi Samuela i uwielbić Boga za Jego Miłosierdzie, którego Dawid jest wyjątkowym świadkiem. […]

Siła i odwaga – Słowo na lipiec 2020

JOZUE: Wolny i oddany sprawom Boga. “Jozue, syn Nuna, pełen był ducha mądrości, gdyż Mojżesz włożył na niego ręce.” (Pwt 34,9) W niektórych tekstach Starego Testamentu widzimy, że Jozue został ogłoszony przez Mojżesza swoim następcą, ponieważ Mojżesz był bliski śmierci (Liczb 27,18-20,22-23; Pwp 34.1-12). Mojżesz nałożył ręce na Jozuego, który został napełniony Bożym Duchem Świętym. […]

Pokora i bliskość – Słowo na czerwiec 2020

MOJŻESZ: człowiek wiary, który patrzy na życie zgodnie z wolą Bożą.   „A kimże ja jestem, że mógłbym pójść do Faraona i wyprowadzić z Egiptu synów Izraela?” Bóg tak odpowiedział: „Ja będę z tobą!” (Ks. Wj 3,11-12) Rozważanie powołania Mojżesza oznacza niezwykłą możliwość przeczytania całej Księgi Wyjścia, która reprezentuje “serce” Pięcioksięgu (pierwszych pięciu ksiąg Biblii). […]