Słowo na lipiec 2023 – Uczniostwo: droga dobrych owoców

„Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.” (J 15, 7-8) W ubiegłym miesiącu, rozważając konsekwencje trwania i nietrwania w Jezusie, zrozumieliśmy, że prawdziwy uczeń Jezusa przyjmuje Jego słowo […]


Słowo na czerwiec 2023 – Skutki trwania i nietrwania w Jezusie

„Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie.” (J 15, 5-6) W ubiegłych miesiącach [...]

Słowo na maj 2023 – Trwanie: dynamika komunii w miłości

„Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - jeśli nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.” (J 15, 4) Jak widzieliśmy w naszej refleksji na temat "przynależności i płodności", słowa Jezusa w trzech pierwszych wersach [...]

Słowo na kwiecień 2023 – Przynależność i płodność

„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was” (J 15,1-3).  Jezus posługuje się obrazem krzewu winnego i latorośli, aby pokazać uczniom [...]

Słowo na marzec 2023 – Wszczepieni w Chrystusa

„Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was” (J 15,4a)  Przymierze Miłosierdzia od chwili powstania co roku wzywane jest, by badać Boże serce, w posłuszeństwie i głębokim pragnieniu poznania Jego woli i kierunku dla naszych kroków. Droga ta była zawsze radosnym ćwiczeniem wdzięczności, które pozwalało nam na nowo przyjrzeć się pięknu naszego charyzmatu w [...]

Słowo na luty 2023 – Nasze powołanie: braterskie życie

Pięćdziesiątnica – raj między braćmi „Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem” (por. J 13,34) W zeszłym roku i w pierwszych miesiącach roku 2023 razem z ojcem Henrique prowadziliśmy rozważania o różnych aspektach życia jak bracia, czyli o braterstwie. Pragnęliśmy wskazać na „wielkie marzenie Boga Ojca”: abyśmy kochali się wzajemnie i byli dla siebie [...]

Słowo na styczeń 2023 – Szaweł z Tarsu i Barnaba

„Gdy [Barnaba] przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się (…). Udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła” (Dz 11,23.25) Wszyscy znamy historię świętego Pawła i rolę, jaką u zarania chrześcijaństwa odegrał w ewangelizacji świata. Ale niewielu wie, że nie byłoby Pawła z Tarsu bez posługi świętego Barnaby. To on zaufał świeżo nawróconemu Szawłowi, […]


Słowo na grudzień 2022 – Raj pomiędzy braćmi: Pięćdziesiątnica

Raj pomiędzy braćmi: Pięćdziesiątnica „Trwali oni we wspólnocie (…) Apostołowie czynili wiele znaków i cudów” (por. Dz 2,42-43) Czy to wszystko czego doświadczały pierwsze wspólnoty chrześcijańskie po wstąpieniu Jezusa do nieba jest snem, złudzeniem? Niestety, większość tak myśli twierdząc, że był to wyidealizowany obraz Łukasza. Ale tak nie jest. Trójca Święta daje nam dzisiaj możliwość […]


Słowo na listopad 2022 – Jezus, Maryja i Jan

Jezus, Maryja i Jan „Niewiasto, oto syn Twój. (…) Oto Matka twoja.” (J 19, 26-27) Na krzyżu Jezus opieczętowuje własną Krwią „nowe Przymierze”. Przymierze, które w Jego przelanej za nas Krwi naprawdę czyni z nas rodzinę. O godzinie piętnastej modlimy się tymi słowami: „U stóp Twojego Krzyża dziękujemy Ci, Jezu, w godzinie Twojego Miłosierdzia. Obmyj […]


Słowo na październik 2022 – Być braćmi: jedyne powołanie chrześcijan

Być braćmi: jedyne powołanie chrześcijan „W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi!” (Rz 12,10a) Braterstwo było pierwszym tematem poruszonym przez Franciszka w dniu jego wyboru na papieża: „módlmy się o braterstwo na świecie”. Od tamtej pory papież coraz bardziej zagłębia się w tę rzeczywistość. Twierdzi, że braterstwo jest prawdziwym punktem wyjścia ludzkich relacji. Mówi wręcz, że […]