Słowo na styczeń 2022

Ze świętym Józefem na peryferiach ludzkiego życia, w chwale Boga żywego! „Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem” (Łk 2,4) Rozpoczynamy rozważanie kolejnego Słowa na miesiąc poświęconego świętemu Józefowi. Tym razem chcemy przeprowadzić medytację na podstawie pięknej refleksji papieża Franciszka, która ściśle wiąże się z naszym […]


Pustynia – miejsce pełni – Słowo na grudzień 2021

Józef w Egipcie – jego pustynia „On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu” (Mt 2, 14). Wciąż rozważamy postać świętego Józefa, trwając w komunii z papieżem Franciszkiem. W tym miesiącu pragnę zatrzymać się i wspólnie zastanowić, dlaczego Bóg pozwolił, by Józef spędził kilka lat w Egipcie. To prawda, […]


Słowo na listopad

„Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki” (Mt 1,20). Spoglądając na rodzinę z Nazaretu, zauważamy, że żadne z nich nie żyje tylko dla siebie. Józef, Maryja i Jezus są w relacji wzajemnej miłości, dzięki której stają się żywym wizerunkiem życia Trójcy, doświadczeniem Raju na ziemi. Wyobrażam sobie, że kiedy Jezus […]


Człowiek sprawiedliwy – Słowo na październik 2021

Józef, mąż Maryi   „Mąż Jej, Józef, (…) był człowiekiem sprawiedliwym (…). Oto anioł Pański (…) rzekł: (…) nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki” (por. Mt 1,19. 20b). Chciałbym, byśmy w tym miesiącu rozważyli razem postać Józefa jako męża Maryi. Przez wieki w przeróżnych opowieściach przedstawiano Józefa jako 70- lub 80-letniego starca […]


Wezwani do bycia rodziną – Słowo na wrzesień 2021

Józef, Maryja i Jezus: Rodzina z Nazaretu   „Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany” (Łk 2,51) W tym Słowie dotykamy przeogromnego misterium, które w jednym, jedynym wersie streszcza trzydzieści lat życia Chrystusa: „poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu”. W tym „powrocie” zawiera się sekret rodziny z Nazaretu; w [...]

Przyjęcie daru posłuszeństwa – Słowo na sierpień 2021

Józef: człowiek mówiący "tak" Bożemu dziełu W ewangelii Mateusza możemy śledzić historię Jezusa poprzez historię Józefa. Czytając o jego genealogii, snach, przyjęciu Maryi za żonę, możemy dostrzec intencję świętego autora, który ukazuje Józefa jako zwykłego człowieka, pełnego wielkich cnót i obdarzonego Bożą mądrością. Pierwszą cnotą, która zajmowała honorowe miejsce w życiu św. Józefa i którą [...]

Zaakceptuj powołanie do życia – Słowo na lipiec 2021

Boże Narodzenie św. Józefa   „Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. (Łk 2,12).  W ostatnim objawieniu w Fatimie św. Józef ukazał się z Maryją i dzieciątkiem Jezus, przedstawiając Świętą Rodzinę, a zgromadzony tłum zrozumiał jego rolę w tym czasie apokaliptycznej walki. Józef jest w szczególny sposób zjednoczony ze swoją najczystszą Oblubienicą, zawsze […]


Przyjmij zaproszenie: zaufaj! – Słowo na czerwiec 2021

Józef: człowiek bezwarunkowego “tak” W czytaniu z Ewangelii wg św. Mateusza 1,24 możemy znaleźć następujący cytat: “Józef wstał po tym śnie, uczynił, jak mu nakazał anioł Pana: przyjął swą żonę”. W jakiej sytuacji i w jakiej rozterce znalazł się Józef wobec nowej rzeczywistości z Maryją! Czy się wycofa, czy nie? Czy ją przyjmie, czy nie? […]


Akceptacja własnego powołania – Słowo na maj 2021

Józef: człowiek z Bożych snów * Tłumacz: słowo sonhar ma podwójne znaczenie śnić, marzyć. „Święty Józef był człowiekiem snów! ‘Gdy Józef wstał po tym śnie, uczynił, jak mu nakazał anioł Pana’ (Mt 1, 24); wiemy, że Józef był skromnym cieślą (por. Mt 13, 55); ‘zaręczonym z dziewicą Maryją’ (Mt 1, 18; Łk 1, 27); ‘człowiekiem […]


Akceptacja własnej historii – Słowo na kwiecień 2021

Józef: dziedzic obietnicy „Jakub zrodził Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, nazwany Chrystusem” (Mt 1,16). W jedności z papieżem Franciszkiem chcemy w tym roku zgłębić postać św. Józefa z całym Ruchem. Człowiek cichy, ukryty, o pewnych cechach, które, gdyby nie przypadek, nigdy nie czulibyśmy się zachęceni do ponownego ich dostrzeżenia. Przechodzi przez Ewangelię […]