Ofiarować życie za tych, których powierza ci Pan – Słowo na wrzesień 2020

Estera: przykład odwagi i mądrości

„Jeśli zginę, to zginę” (Est 4,16)

Jak wiemy, nasz Bóg, obdarowując nas życiem, ustanowił dla nas odwieczny plan, zapraszając do kochającej i hojnej odpowiedzi. Na pewno nie zostaliśmy stworzeni wyłącznie dla samotnego, egoistycznego życia, czy po to tylko, by jeść i rozmnażać się. Przeciwnie: On chce naszego pełnego współdziałania, by aktualizować swoje boskie plany na tej ziemi, spełniając misję ocalania dusz. O tym właśnie pragnę mówić: i ja, i ty jesteśmy ważni dla naszego Pana Jezusa. Wykorzystamy historię Estery, by odnaleźć pewne biblijno-duchowe ślady w nadprzyrodzonych planach na każdego z nas. Przeczytajmy fragment Biblii:

I rzekła Estera, aby odpowiedziano Mardocheuszowi: «Idź, zgromadź wszystkich Żydów, którzy znajdują się w Suzie. Pośćcie za mnie, nie jedząc i nie pijąc trzy dni, nocą i dniem. Ja też i dziewczęta moje będziemy pościły podobnie. Potem pójdę do króla, choć to niezgodne z prawem, a jeśli zginę, to zginę» (Est 4,15-16).

Estera była Żydówką, członkinią ciemiężonego i prześladowanego narodu (Est 2,5-7). Jako dziecko straciła rodziców i wychowywał ją jej brat stryjeczny Mardocheusz. Żyli jako niewolnicy Aswerusa, króla Babilonii. Z Bożej opatrzności, z powodu jej niesłychanego piękna, została wybrana na królową spośród innych kobiet królestwa: „I umiłował król Esterę nad wszystkie [inne] kobiety. Pozyskała sobie u niego życzliwość i względy nad wszystkie [inne] dziewice, i włożył na jej głowę koronę królewską, i uczynił ją królową w miejsce Waszti” (Est 2,17).

Dostrzegamy, że Bóg, pobłogosławiwszy naród żydowski od Abrahama do proroków, nigdy go nie opuszcza. Interesujące, że w tekstach Księgi Estery Bóg nie przemawia ani nikomu się nie ukazuje, ale jest obecny w wydarzeniach, w historii i w życiu ludu. Księga Estery proponuje następującą interpretację: Bóg jest obecny jako Opatrzność, wykorzystując historię, by przemienić ją zgodnie ze swoimi planami. Może być tak, że Żydzi żyją w niewoli, a zło próbuje ich zniszczyć, ale Bóg zawsze ukazuje się jako Bóg żywy, który kocha swoje dzieci i nie rezygnuje z nich.

„Jeśli zginę, to zginę” (Est 4,16)

Być może ty i ja doświadczamy czegoś, czego nie rozumiemy. Czujemy się wówczas, jakby obrzucano nas kamieniami, obmawiani, zgnębieni i odrzuceni. Zdaje się, że wszystko umarło. Pamiętaj jednak, że On jest obecny! To stwierdzenie będzie mogło przywrócić nam nadzieję. Przyglądamy się dzisiejszemu światu i widzimy same choroby, wojny, przemoc, aborcje, śmierć dla pieniędzy. Czyżby to był kres wszystkiego? Mogę cię zapewnić, że nie! Musimy uwierzyć, że mamy Boga żywego, który działa poprzez niezrozumiałe sytuacje w historii.

Estera, chociaż dostrzegała ryzyko i niebezpieczeństwo śmierci, w jakim znajdował się jej naród, nie zatrzymała się i nie straciła nadziei. Jest ona obrazem osoby, która zawierza się, pełna wiary w moc i działanie Boga. Jako królowa mogłaby zachować w tajemnicy swoje pochodzenie i przemilczeć przynależność do narodu żydowskiego. Tymczasem ona czyni przeciwnie: odważnie, z miłością i mądrością, wybiera prawdę.

Jak widzieliśmy, Estera została wybrana, bo była najpiękniejszą kobietą w królestwie. Z pewnością przyozdabiała się klejnotami i ukazywała swe piękno, aby służyć i oddawać się swemu małżonkowi królowi.

W dzisiejszych czasach tym, co przeważa, jest estetyka, piękno fizyczne, odsłanianie własnego ciała, pokazywanie swojej atrakcyjności. Jak można ukazać piękno Maryi, matki Jezusa, jako model dla naszych czasów? Jeśli stracimy czujność, wówczas zapomnimy, że to wszystko jest często marnością, zwyczajnym pozorowaniem! W historii Estery piękno przedstawiono nie tylko w wymiarze fizycznym, ale i w cnotach i postawach, które prowadzą do życia w bojaźni Bożej.

Możesz być atrakcyjny, inteligentny, zdolny. Ale czy pozwoliłeś, by uwiodły cię rzeczy tego świata i głupota życia, które przemija?

„Jeśli zginę, to zginę” (Est 4,16)

Zagłębiając się w tekst Księgi Estery, dostrzegamy, że Bóg wykorzystał jej piękno, by spełnić jeden ze swoich planów wobec ludu Izraela. Zauważ, że Bóg zawsze zabezpiecza przyszłość. I my powinniśmy pozwolić Mu używać każdego z nas, by wypełniał swoje zamiary. Pamiętaj, że „bardzo łatwo jest zepsuć się w tym życiu, ale być Bożym człowiekiem wymaga konkretnego, radykalnego wyboru”.

Aby wyzwolić swój naród od śmierci, Estera postanawia sprzeciwić się prawu i umrzeć, jeśli będzie to konieczne. Przygotowuje się postem i modlitwą, w pełni oddając się i ufając swemu Bogu i Panu. Uniżona, modliła się od rana do nocy. A Bóg wybrał ją i wykorzystał jej piękno, by ocalić naród.

Drodzy, musimy uwierzyć! Jeśli czujesz się niczym, jeśli sądzisz, że jesteś tylko numerem w Kościele, we wspólnocie świata, to nie zapominaj, że od wieczności jesteś wybrankiem, wybranym i ukochanym dzieckiem. Bóg ma dla ciebie plan wiecznej miłości! Pość, módl się i wytrwaj w wierności Panu, On bowiem uczyni wielkie rzeczy poprzez twoje małe „tak”. Ty masz tylko być w gotowości, bo twoje życie jest narzędziem ocalenia dla narodu. Jesteśmy przecież Kościołem Jezusa, wspólnotą, która ma umrzeć, jeśli będzie to konieczne. Jak zauważyłeś, Estera gotowa była oddać życie, świadoma, że jej Bóg sam uczyni wszystko.

Nasze powołanie nie wypełnia się, kiedy jesteśmy niezdecydowani. Musimy podjąć decyzję. Trzeba dać życie, być gotowym umrzeć, by Boży plan mógł się przez nas ziścić. Przygotowuj się stale poprzez modlitwę, post, komunię i adorację eucharystyczną, idąc przed siebie nawet pośród niebezpieczeństw i sytuacji, które wydają się niemożliwe do rozwiązania. Trwając w Bogu i wierząc, że On wybrał cię od wieczności do ocalenia ludu, twoje życie stanie się żywym świadectwem Boga w twojej rodzinie, wspólnocie, w ewangelizacjach i posługach duszpasterskich. Tak oto będziesz czynił różnicę.

Nie rezygnuj, idź przed siebie, uwierz! Ofiaruj swoje życie z miłości do Boga, odważnie, ufając Mu. Jest taki naród, który potrzebuje twojego TAK.

Niech cię Bóg błogosławi!

Ojciec Antonello Cadeddu
Założyciel Wspólnoty Przymierze Miłosierdzia