Słowo na luty 2022

Nabożeństwo do świętego Józefa

Papież Franciszek poświęcił 2021 rok świętemu Józefowi. Prosił, by w każdym kościele na świecie było miejsce lub czas na modlitwę do tego świętego.

Jak już wcześniej powiedzieliśmy, święty Józef zna ludzką codzienność, potrzeby i zmartwienia. Stoczył wiele walk o byt Świętej Rodziny z Nazaretu. Dlatego rozumie nasze modlitwy i przedstawia je Ojcu.

W tym miesiącu pragnę przytoczyć różne modlitwy do świętego Józefa ułożone przez papieży i świętych. Będziesz mógł wybrać spośród nich tę, która stanie się twoją prywatną modlitwą.

Jak zauważysz, wielu papieży powierzyło świętemu Józefowi życie swoje i Kościoła. Pięknym gestem będzie, jeśli w prostocie, jako jego dzieci, zrobimy to również my sami.

Błogosławiony papież Pius IX dekretem „Quemadmodum Deus” ogłosił świętego Józefa patronem Kościoła. Modlitwa brzmi tak: „Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Błogosławionej Dziewicy Maryi, mój najmilszy Opiekunie, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę i błaga o Twą pomoc, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie i z całą gorącością ducha Tobie się polecam. Nie odrzucaj mojej modlitwy, przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen”[1].

Również święty papież Jan Paweł II w adhortacji „Redemptoris Custos” poświęcił Kościół świętemu Józefowi i modlił się: „Drogi święty Józefie, przyjacielu i obrońco wszystkich, opiekunie Jezusa i każdego, kto prosi cię o pomoc. Jesteś wielki, bo otrzymujesz od Jezusa wszystko, o co Go poprosisz. Przyjmij moją modlitwę, strzeż wszystkie rodziny, aby żyły w harmonii, jedności, wierze i miłości jak Święta Rodzina. Broń wszystkie osoby konsekrowane, aby w posłuszeństwie Bożej woli znalazły przykład, jak w milczeniu, pokorze i wypełnianiu swej misji przeżywać zjednoczenie z Bogiem. Radość z należenia wyłącznie do Boga jest tak wielka, że z niczym się nie równa. Tylko w Bogu znaleźć można pełnię szczęścia. Święty Józefie, wysłuchaj mojej modlitwy!”.

Papież Franciszek jest bardzo związany ze świętym Józefem. Często powierza mu najdelikatniejsze sytuacje Kościoła, którym ma stawić czoło. Czyni to, wsuwając karteczkę pod figurkę śpiącego Józefa. W Liście Apostolskim „Patris Corde” wyznaje, że od 40 lat odmawia następującą modlitwę: „Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka jak Twoja moc. Amen”[2].

Możemy wysłuchać jeszcze innych dusz, które kochają świętego Józefa. Przykładem jest Chiara Lubich. Kiedy zauważyła, że prosiła Józefa o niewiele, napisała: „Och, święty Józefie! Naprawdę mało się do ciebie modliłam. Przepraszam cię za to. Mówiłam o tobie, ale nie rozmawiałam z tobą, który tak wiele powiedziałeś swoim milczeniem, gotowością do podążania za Bożą Wolą oraz codzienną pracą, która może nauczyć nas wszystkich, a zwłaszcza ubogich, cenić własną pracę. Ty jesteś opiekunem Kościoła! Pragniemy żywić do ciebie głębokie nabożeństwo, bo chroniłeś Maryję i Jezusa i jesteś wzorem wszelkich cnót. Święty Józefie, powierzamy tobie jedność Kościoła, zgromadzenia zakonne, ruchy kościelne i rodziny. Chroń młodzież i dzieci, aby nie były niewolnikami zła tego świata, lecz wypełniały plany Boga Ojca otoczone twoją opieką. Amen”.

Przepiękne, ważne i głębokie są słowa świętej Teresy z Ávili: „Nie przypominam sobie, aby, jak dotąd, [święty Józef] zaniechał uczynienia czegokolwiek, o co go prosiłam. Jest to zdumiewające, jak wielkich darów udzielił mi Bóg za pośrednictwem tego błogosławionego Świętego, z jakich niebezpieczeństw mnie wyzwolił, zarówno ciała, jak i duszy. Gdyż innym świętym – jak się wydaje – Pan dał łaskę wspomagania nas w jednej potrzebie, a ten chwalebny Święty – doświadczyłam tego – wspomaga nas we wszystkich (…). Proszę tylko, w imię miłości Bożej, aby ten, kto mi nie wierzy, spróbował tego, a z własnego doświadczenia zobaczy to wielkie dobro, jakim jest polecanie się opiece tego chwalebnego Patriarchy i darzenie go szczególną czcią”[3].

Również ja, chociaż czuję się wielkim grzesznikiem, codziennie odmawiam swoją modlitwę do świętego Józefa. Jako prosty kapłan biorę ją z modlitw Kościoła. Oto ta modlitwa: „ Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem i dopomóż nam w potrzebach naszych. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędu i zepsucia. Potężny Wybawco nasz, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci – mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen”[4].

Te małe, proste modlitwy powstały w Kościele na przestrzeni wieków, by prosić o opiekę Męża Maryi i przybranego Ojca Jezusa. On jest zawsze obecny w niebie przed swym Synem. A my wiemy, że syn nie może odmówić ukochanemu ojcu. Prosimy zatem z pewnością i wiarą – i otrzymamy łaskę za łaską. Wybierz dla siebie jedną modlitwę, która będzie ci towarzyszyć każdego dnia.

ojciec Antonello Cadeddu
Założyciel wspólnoty Przymierze Miłosierdzia

 

 

[1] https://www.swietyjozef.kalisz.pl/Modlitwy/29.html.

[2] https://www.swietyjozef.kalisz.pl/Modlitwy/110.html.

[3] Św. Teresa od Jezusa, Księga mojego życia, tłum. D. Wandzioch, W. Ciach, Poznań 2010, ss. 86; 88.

[4] https://www.niedziela.pl/artykul/68602/nd/Modlitwa-do-sw-Jozefa.

 

Pobierz

Słowo na miesiąc – Luty 2022 [PDF]