GRUPA POSŁUGUJĄCA WŚRÓD DZIECI

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże”
(Mk 10,14b)

CZAS: Soboty, godzina 10:00-12:00

MIEJSCE:   Siostry Misjonarki Miłości, Warszawa, ul. Poborzańska 33

Jesteśmy Grupą przy Siostrach Misjonarkach Miłości w Warszawie. Naszą misją jest wspieranie ubogich rodzin, ale szczególnie praca z dziećmi.

Organizujemy regularne zajęcia dla dzieci połączone z nauką, ewangelizacją, zabawą i posiłkiem. Jedną z form naszej pomocy jest również organizowanie im czasu wolnego, m.in. wyjścia na lodowisko, Centrum Nauki Kopernik i inne.

Katechezy u Sióstr Misjonarek Miłości są programem chrześcijańskiej grupy dzieci. Opierają się na zrozumieniu głębokiej relacji między Bogiem a dzieckiem. Centralną postacią katechezy jest Jezus.

Siostry Misjonarki Miłości przygotowują dzieci do sakramentów, uczą wiary, nadziei i miłości. Wskazują podstawy chrześcijańskiego życia, wspierają działanie rodziców.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE:

Jolanta Wójcicka: jolanta.wojcicka@op.pl / 601 135 340