Zawierzenie się Jezusowi przez ręce Maryi

W dniu zawierzenia należy się wyspowiadać i uczestniczyć we Mszy św., gdzie podczas dziękczynienia dokonuje się zawierzenia Maryi, czytając akt zawierzenia.

Dlaczego się zawierzamy?

Zawierzenie się Jezusowi przez ręce Maryi zyskało sławę po wyznaniu św. Jana Pawła II, że to poprzez zawierzenie wzrosła jego pobożność. Gdy był on młodym mężczyzną, czytał Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny podczas przerw w pracy w hucie.

„Ja sam, w latach mojej młodości, odniosłem wielkie korzyści z lektury tej książki, w której „znalazłem odpowiedź na moje pytania” z powodu obawy, że kult Maryi „rozszerzając się za bardzo, może zagrozić pierwszeństwu nabożeństwa do samego Chrystusa” („Dar i tajemnica”).

Dzięki mądrości nauki św. Ludwika Marii zrozumiałem, że jeśli przeżywa się tajemnicę Maryi w Chrystusie, to takie niebezpieczeństwo nie istnieje. Mariologia świętego jest bowiem zakorzeniona «w tajemnicy trynitarnej oraz w prawdzie o Wcieleniu Słowa Bożego» (List św. Jana Pawła II do rodzinmontfortiańskich, 2004).

Jak to zrobić?

Według o.Paulo Ricardo, to nie św. Ludwik Maria wymyślił nabożeństwo do Maryi; był to sam Jezus kiedy na krzyżu powiedział: „«Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja»” W tym momencie oddał nam swoją matkę Maryję, a także oddał jej nas.

Zgodnie z metodą św.Ludwika Marii G. de Monfort, aby zawierzyć się Jezusowi przez ręce Maryi, wierni muszą przygotować się w ciągu 30 dni, kończących się w święto maryjne:

  • 12 dni przygotowania: poświęcone oderwaniu się od świata;
  • tydzień: poświęcony zdobyciu poznania siebie samego;
  • tydzień: poświęcony zdobyciu poznania Najświętszej Maryi Panny;
  • tydzień: poświęcony zdobyciu poznania Jezusa Chrystusa.

Dla tych, którzy odnawiają zawierzenie, wystarczy przygotowywać się poprzez trzy tygodnie, ale jeśli ktoś zechce, może również przeżyć wstępne 12 dni.

W dniu zawierzenia należy się wyspowiadać i uczestniczyć we Mszy św., gdzie podczas dziękczynienia dokonuje się zawierzenia Maryi, czytając akt zawierzenia.

Przygotuj się z Przymierzem Miłosierdzia

W tym roku członkowie Przymierza są zaproszeni do dokonania zawierzenia i jego odnowienia
31 grudnia, podczas Mszy św. kończącej rok, kiedy Ruch będzie obchodził swoje 21. urodziny.

Zatem dla tych, którzy będą zawierzać się po raz pierwszy przygotowania rozpoczynają się 29 listopada (od 12 dni wstępnych) poświęconych oderwaniu się od świata.

Dla tych, którzy odnawiają zawierzenie:

  1. tydzień rozpoczyna się 11.12.2020
  2. tydzień rozpoczyna się 18.12.2020
  3. tydzień rozpoczyna się 25.12.2020.

 

Konkretny gest

W związku z tą drogą jesteśmy poproszeni o konkretny gest miłości.

Dla członków Przymierza proponuje się formę pomocy dla naszej misji w Polsce.

Fundacja Przymierze Miłosierdzia
Bank ING Śląski
PL 69 1050 1559 1000 0090 3108 1772

Dobrej drogi!